Úvod Politika Výbor NR SR očakáva súčinnosť Kisku pri objasnení financovania jeho kampane

Výbor NR SR očakáva súčinnosť Kisku pri objasnení financovania jeho kampane

Foto: archív

Predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický na základe žiadosti jednej tretiny členov zvolal mimoriadne zasadnutie výboru k aktuálnej problematike týkajúcej sa medializovaných informácií o transparentnosti financovania prezidentskej kampane súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku v období rokov 2013 a 2014.

Výsledkom zasadnutia finančného výboru je uznesenie, ktorým zaviazal ministra financií SR Petra Kažimíra, aby mu podal správu k medializovaným rozdielom vo financovaní kampane Andreja Kisku. Minister financií by mal parlamentnému výboru predložiť aj oznámenia úspešného kandidáta a ďalších subjektov o výške prostriedkov, ktoré vynaložil na propagáciu počas svojej kampane pred prezidentskými voľbami.

Z prijatého uznesenia výboru ďalej vyplýva, že od prezidenta SR sa očakáva nevyhnutná súčinnosť s ministerstvom financií pri vypracovaní uvedenej správy. Prezident A. Kiska by mal rezortu financií poskytnúť účtovné doklady vystavené v súvislosti s kampaňou pred voľbou v roku 2014, ktoré boli účtované obchodnou spoločnosťou KTAG, spol. s r. o. s cieľom objasnenia tohto prípadu.