Úvod Z DOMOVA Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií: Prezidentka neporušila zákaz reklamy

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií: Prezidentka neporušila zákaz reklamy

Zuzana Čaputová na spornej fotografii s Petrou Vlhovou. (Foto: archív)

Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií zastavil konanie proti prezidentke Zuzane Čaputovej pre možné porušenie zákazu reklamy. Informovali o tom predseda výboru Boris Susko a člen výboru Ondrej Dostál. Susko uviedol, že výbor sa s podaním proti hlave štátu nestotožnil.

„Výbor má názor, že konaním prezidentky nebol tento skutok naplnený, čiže nevidel dôvod na to, aby konanie posúdil ako porušenie ústavného zákona,“ uviedol Susko s tým, že podanie proti prezidentke prišlo od občana, ktorý hovoril o porušení zákona vo veci reklamy.

Pri rozhodovaní podľa Suska výbor vychádzal z toho, že ústavný zákon nedefinuje, čo je to reklama. Poukázal však na zákon o reklame, ktorý ju jednoznačne popisuje ako propagáciu tovarov a služieb v rámci obchodnej činnosti s cieľom uplatniť ich na trhu.

„Výbor na predchádzajúcom zasadnutí začal konanie, lebo boli splnené formálne náležitosti, ktoré vyžaduje ústavný zákon. Prezidentka sa vyjadrila k podnetu prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

Aj na základe vyjadrenia prezidentky, aj na základe posúdenia veci členmi výboru sme dospeli k tomu, že nebol porušený ústavný zákon,“ priblížil Dostál s tým, že desať z jedenástich prítomných členov výboru bolo za zastavenie konania.

Dôvodom na začatie konania proti hlave štátu bol podnet súvisiaci s možným porušením zákazu reklamy. Týkal sa dresu od športovkyne Petry Vlhovej, ale aj pulzných oxymetrov, ktoré poskytli súkromné firmy a vďaka iniciatíve prezidentky boli k dispozícii všeobecným lekárom, najmä v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraja, aby ich mohli využiť ľudia v slabej sociálnej situácii.