Úvod Ekonomika Výška financií zaslaných neziskovkám rastie

Výška financií zaslaných neziskovkám rastie

Foto: archív

Tisíckam neziskoviek zaslala finančná správa ďalšie peniaze. Ku koncu júla mali už na svojich účtoch viac ako 46 miliónov eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017. Finančná správa pokračuje v spracúvaní daňových priznaní, obsahujúcich aj vyhlásenia na poukázanie dvoch, respektíve troch percent z dane.

Finančná správa už spracovala 626 637 vyhlásení fyzických a právnických osôb. Vďaka tomu zaslala na účty občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám 46 377 484,14 eura. Suma sa ešte bude ďalej zvyšovať. Finančná správa totiž pokračuje v spracúvaní doručených dokumentov.

Spracúvajú sa aj odložené daňové priznania, ktoré podali občania a firmy v predĺženom termíne. Aj z týchto bude priebežne poukazovať ďalšie peniaze podielu zaplatenej dane pre neziskové organizácie.

Pre približne 20-tisíc daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2018, ešte neuplynula lehota na darovanie dvoch percent a stále si môžu vybrať z tisícov neziskoviek. Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke Notárskej komory SR.

Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje finančná správa vždy do konca januára. Počas januára zároveň zasiela neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb v roku 2017 (z daňového priznania k dani z príjmu za rok 2016) 64 miliónov eur.