Úvod Spoločnosť Výška odvodov na zdravotné a sociálne poistenie sa opäť mení

Výška odvodov na zdravotné a sociálne poistenie sa opäť mení

Foto: archív

Živnostníkom, ale aj daňovým poradcom, advokátom, notárom, audítorom, autorom, umelcom, znalcom či samostatne hospodáriacim roľníkom sa od januára menia sociálne a zdravotné odvody. Od roku 2018 musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 215 eur. Vlani to pritom bolo najmenej 208,16 eura.

Ak ste v roku 2017 platili preddavok na zdravotné poistné od 61,81 eura do 63,84 eura, v roku 2018 budete uhrádzať preddavok najmenej 63,84 eura. Na sociálnych odvodoch odvediete mesačne najmenej 151,16 eura. Od júla 2017 platia sociálne poistné povinne tie SZČO, ktorí mali v roku 2016 príjem vyšší ako 5 298 eur. Aj táto hranica príjmu sa mení. Od júla 2018 bude vyššia – 5 472 eur. Odvody sa platia vždy za predchádzajúci mesiac. SZČO a samoplatitelia sú preto povinní zaplatiť novú sumu za január 2018 najneskôr do 8. februára 2018.