Úvod Ekonomika Vyúčtovanie za byt možno reklamovať až do troch rokov

Vyúčtovanie za byt možno reklamovať až do troch rokov

Reprodukcia: archív

Našli ste v ročnom vyúčtovaní za byt nezrovnalosti alebo vysoký nedoplatok? Urobíte chybu, ak sťažnosť hneď adresujete Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI). Najskôr treba podať reklamáciu u svojho správcu.

SOI podľa zákona robí kontrolu iba u správcov bytových domov, nie v spoločenstvách vlastníkov bytov a ani bytových družstvách. Platí totiž, že v prípade spoločenstva vlastníkov bytov ide o spravovanie vlastného majetku a nie o poskytovanie služby na základe vzťahu spotrebiteľ – podnikateľ.

Inšpekcia teda nemôže skontrolovať v spoločenstve vyúčtovanie služieb spojených s bývaním. Vlastníci by ho mali reklamovať v rade spoločenstva a ak im nevyhovie, môžu sa obrátiť na súd. Existujú však aj výnimky z tohto postupu. SOI môže kontrolovať v spoločenstvách vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody, keďže zákon o tepelnej energetike spoločenstvo definuje ako účastníka trhu s teplom. SOI môže situáciu preveriť aj v bytovom družstve a bytoch, ktoré sú v osobnom vlastníctve.

Foto: archív
Foto: archív

Spotrebitelia by mali bez zbytočného odkladu podať písomnú reklamáciu vyúčtovania. Možno si ju uplatniť aj za predchádzajúce obdobie a najistejšie je poslať ju doporučenou zásielkou.

V reklamácii treba konkretizovať položku z vyúčtovania, s ktorou spotrebitelia nesúhlasia vrátane uvedenia dôvodov. Ak správca nebude reagovať do 30 dní alebo sa po vybavení reklamácie bude spotrebiteľ naďalej cítiť poškodený, môže sa obrátiť na miestne príslušný inšpektorát SOI.

SOI dostala za rok 2015 až 465 podnetov, ktoré boli zamerané na vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu. Z tohto počtu bolo 76 opodstatnených a týkali sa najmä nedodržiavania zákonného postupu pri vybavovaní reklamácie – jej neprijatie či prekročenie 30-dňovej lehoty pri jej vybavovaní.