Úvod Politika Wilsonovi vďačíme za Pittsburskú dohodu, Masaryk ju nedodržal

Wilsonovi vďačíme za Pittsburskú dohodu, Masaryk ju nedodržal

Foto: archív

Na nádvorí Paluďaiho paláca v Bratislave, odhalili bustu 28. prezidenta Spojených štátov amerických Woodrowa Wilsona, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o presadenie myšlienky práva národov na sebaurčenie, a tým aj o vznik Československej republiky. Busta tomuto osvietenému prezidentovi právom patrí na pôdu hlavného mesta Slovenska.

Na Wilsonov popud vznikol dôležitý dokument o štátoprávnom usporiadaní Česko-Slovenskej republiky po rozpade Rakúsko-Uhorska – Pittsburská dohoda. Šesťbodový text dohody obsahoval politický program usporiadania, podľa ktorého malo mať Slovensko svoju samosprávu, svoj snem, svoje súdnictvo a slovenčina mala byť úradným jazykom. Slováci teda mali dostať autonómiu. Pod textom dohody sú podpisy, Tomáša G. Masaryka, predstaviteľov Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia.

Dnes, keď sa pripravujú oslavy storočnice spoločného štátu Čechov a Slovákov, netreba zabudnúť, že zo šiestich bodov dohody splnil prvý prezident ČSR Masaryk iba jeden, posledný – na úradoch a v školách sa mohlo hovoriť a vyučovať po slovensky.

Keď sa predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike, ktorí Pittsburskú dohodu parafovali spolu s Masarykom, dožadovali jej plnenia, Masaryk sa na nich oboril, že v čase podpisovania dohody, Slovenská liga neexistovala, preto tento zdrap papiera nemôže byť právnym aktom.

Dvadsiaty ôsmy prezident USA Woodrow Wilson. (Foto: archív)

Masaryk klamal, lebo Slovenská liga v Amerike vznikla ako právny subjekt 30. mája 1907 v Clevelande, kým Pittsburská dohoda bola podpísaná presne o 11 rokov neskôr – 31. mája 1918. Už nežijúci historik SAV Milan Zemko ospravedlňoval tento prezidentov počin tým, že dohoda z Pittsburgu nebola štátoprávnym aktom a že ju Masaryk nemusel považovať za záväznú.

Podobné úvahy sú nekorektné, lebo štátoprávny akt to ani nemohol byť, veď Masaryk ešte nebol prezidentom Československa, bol iba predstaviteľom neoficiálnej Česko-Slovenskej národnej rady a Slovenská liga v Amerike zastupovala „len“ dva milióny Slovákov žijúcich v USA.

Išlo však o dohodu spečatenú podpismi Masaryka a zástupcov Slovákov a Čechov, ktorej sa dostalo primeranej publicity v samotných Spojených štátoch, ako o tom svedčí pamätná bronzová tabuľa pripomínajúca Pittsburskú dohodu s portrétmi Masaryka a prezidenta Wilsona v hale jedného z pittsburských mrakodrapov. A keby už nebolo iných argumentov, tak dohody, aj keď nie sú štátoprávne, musia v demokratických systémoch platiť vždy. Bez výnimky.

Pre tých, ktorí budú pri okrúhlom výročí vzniku Československej republiky do omrzenia vyzdvihovať zásluhy byzantínskeho „otca vlasti“ T. G. Masaryka o Slovensko, treba pripomenúť aj jeho výrok v interview pre francúzske noviny: „Niet slovenského národa. To je len výmysel maďarskej propagandy”.

Fragment Pittsburskej dohody, ktorá bola podpísaná pred sto rokmi. (Reprodukcia: archív)