Úvod Z DOMOVA Záchranné opatrenia vlády hodnotia zamestnávatelia ako nedostatočné

Záchranné opatrenia vlády hodnotia zamestnávatelia ako nedostatočné

Foto: archív

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov víta opatrenia vlády na podporu zamestnávateľov a živnostníkov. Niektoré však považujú za nedostatočné, neriešiace problémy maloobchodu. Nedostatočné, mali by zahŕňať aj veľké podniky, tvrdia aj zástupcovia automobiliek.

„Rozumieme, že ide len o prvý návrh opatrení novej vlády, avšak ako iniciatíva združujúca slovenských maloobchodníkov ich nepovažujeme v tejto chvíli za dostatočné, keďže neriešia viacero problémov, ktorým maloobchodníci čelia,“ uviedli slovenskí maloobchodníci v reakcii na opatrenia vládneho kabinetu.

Viaceré opatrenia sú podľa iniciatívy nedostatočne zadefinované a z pohľadu maloobchodníkov zatiaľ nejednoznačné. „Nastavený maximálny limit príspevkov 200-tisíc eur na jednu spoločnosť považujeme za diskriminačný voči väčším zamestnávateľom a môže ohroziť veľké množstvo pracovných miest,“ upozornili slovenskí maloobchodníci.

Podčiarkli, že ani jedno z opatrení nerieši problém s platením nájomného. „Väčšina prenajímateľov naďalej vyžaduje platby aj za prenájom priestorov prevádzok, ktoré nemôžeme využívať,“ informovala iniciatíva.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov vznikla ako reakcia na súčasnú kritickú situáciu v maloobchode. Podpísalo sa pod ňu niekoľko desiatok veľkých a menších maloobchodných spoločností a prezentuje tak názor väčšiny spoločností v tomto segmente.

Združenie automobilového priemyslu (ZAP) je opatreniami taktiež znepokojené. Podľa zástupcov automobiliek je podpora priemyslu oproti iným krajinám nedostatočná a mala by zahŕňať aj veľké podniky. Automobilkám tiež chýbajú opatrenia na podporu dočasného skrátenia pracovného času, ktoré by im umožnili zachovať pracovné miesta.

„Prijaté opatrenia hodnotíme ako nedostatočné pre záchranu slovenskej ekonomiky a udržateľnej životnej úrovne zamestnancov a ich rodín v porovnaní s inými európskymi krajinami, ako sú napríklad Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia či krajiny s porovnateľným typom ekonomík,“ uviedlo ZAP v reakcii na zverejnené opatrenia.

„Princíp, keď štát a zamestnávateľ združia prostriedky, a tak sa spoločne postarajú o udržanie pracovného miesta, je vnímaný ako jeden zo základných a účinných princípov na udržanie ekonomiky v chode, elimináciu hrozby prudkého nárastu nezamestnanosti a zániku firiem bez náhrady v budúcnosti, a to bez ohľadu na to, aká je firma veľká,“ zdôraznilo ZAP.

Ak štát tento nástroj nepodporí, môže to mať podľa združenia pre priemysel a pre príjmy Slovenska devastačné následky, ktoré môžu spôsobiť „nezvrátiteľné škody“. Automobilky upozornili, že ekonomické opatrenia, najmä však princípy dočasného skrátenia pracovného času, musia byť nastavené rovnako a plošne naprieč hospodárskym sektorom, pretože ekonomiku krajiny tvorí celý systém, do ktorého spadajú malé, stredné aj veľké podniky.

Združenie očakáva od vlády v čo najkratšom čase zvolanie opätovného rokovania so zástupcami zamestnávateľov o vytvorení balíka opatrení aj na podporu veľkých podnikov a zamestnávateľov. Ak by vláda neprijala požadované opatrenia, zníži to podľa ZAP v budúcnosti konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní nových projektov.

Foto: archív