Úvod Z DOMOVA Zakladatelia SNS pri príležitosti 150. výročia založenia strany vyzvali Danka, aby splnil...

Zakladatelia SNS pri príležitosti 150. výročia založenia strany vyzvali Danka, aby splnil sľub a odišiel z politiky

Signatári Tatranského memoranda po bratislavskej konferencii Za návrat k skutočným národným hodnotám a politike pre národ. (Foto: archív)

V bratislavskom hoteli Tatra sa zišli zakladatelia, dlhoroční členovia a reprezentanti v roku 1990 obnovenej Slovenskej národnej strany (SNS) na konferencii pri príležitosti 101. výročia prijatia Trianonskej mierovej zmluvy, 160. výročia Memoranda národa slovenského a 150. výročia vzniku SNS. Na záver konferencie prijali Tatranské memorandum “za návrat k skutočným národným hodnotám a politike pre národ”.

Medzi signatármi iniciatívy boli aj exposlanci Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR za SNS a niekdajší členovia vedenia strany Marián Andel, Anton Hrnko, Jozef Prokeš, Rafael Rafaj a Dušan Švantner. Pozvaného expredsedu a exposlanca Jána Slotu zastupoval jeho syn Pavol Slota, ktorý nedávno založil novú politickú stranu Domov-Národná strana.

Signatári výzvy v jej úvode zdôraznili, že ako zakladajúci členovia prvej politickej strany presadzujúcej záujmy a práva slovenského národa – SNS, funkcionári rôznych stupňov a období v jej moderných dejinách a bývalí ústavní činitelia, sa v čase deštrukcie konzervatívnych, kresťanských a národných hodnôt, v období krízy národných síl a zvrchovanej politiky hlásia k ideálom štátotvorného a ekonomického vlastenectva.

“Hlásime sa k nadčasovej hodnote prvej politickej strany Slovákov v histórii. Tá si vytýčila za cieľ chrániť a presadzovať hodnoty a záujmy slovenského národa a dnes už i jeho štátu – Slovenskej republiky,” píše sa v Tatranskom memorande.

Ďalej signatári zdôrazňujú, že minulé generácie národniarov sa nikdy neodklonili od národného piliera a nestratili zo zreteľa obranu národa, národných práv a záujmov a obranu slovenskej suverenity, aj keď v niektorých prípadoch jednotlivci v iných sférach zlyhali.

“Národná politika aj strana prešli rôznymi obdobiami aj krízami, ale vždy sa vrátili k podstate – k národu a národnej politike,” uvádzajú. Dodávajú však, že toto tvrdenie neplatí o období od parlamentných volieb v roku 2016.

“Vtedy mnohí funkcionári strany i voliči uverili Andrejovi Dankovi, že politika sa dá robiť hrdo, odborne a slušne. Žiaľ, táto viera sa ukázala ako falošná. Predseda SNS viedol stranu autoritársky, rozhodoval svojvoľne a bez zapojenia vedenia a širokého aktívu strany. Vrcholoví funkcionári sa o jeho nápadoch a nomináciách dozvedali až z médií a nemohli ich nijako ovplyvniť.

Pod Dankovým vedením strana postupne opustila hodnoty skutočného národniarstva a odborný prístup pri riešení problémov. Danko oklamal nielen členov SNS, ale aj obyvateľov Slovenska. Súčasný stav strany ukazuje, že väčšina členstva i funkcionárov strany sa dištancovala od jeho politiky a svedčia o tom aj súčasné preferencie,” konštatuje sa v memorande.

Preto jeho signatári v čase krízy tradičných hodnôt a pred všeľudovým hlasovaním v referende o predčasných parlamentných voľbách apelujú na predstaviteľov konzervatívno-národnej politiky a všetkých politických strán, aby povýšili všenárodný záujem nad svoje osobné záujmy.

“Obetovať sa pre národ predovšetkým znamená zbaviť sa egoizmu, nechopných aj neautentických ‘národniarov’, ‘vlastencov’ a ‘patriotov’ a raziť cestu k návratu pozícií národnej, konzervatívnej a kresťanskej hodnotovej politiky,” pokračujú autori iniciatívy.

Súčasne vyzvali súčasného šéfa SNS Andreja Danka, aby splnil verejný prísľub, ktorý dal pred voľbami, že ak strana neuspeje v parlamentných voľbách, odíde z politického života. Napokon vyjadrili vieru, že ak sa vyrieši najmä personálna otázka v SNS, vyrieši sa aj programovo-hodnotová kríza v SNS.

“To bude mať pozitívny vplyv aj na vývoj v ostatných proslovenských stranách a návrat národno-konzervatívnej politiky do NR SR v razancii, ktorú si hodnotová politika pre národ a za Slovensko zaslúžia,” uzatvárajú text Tatranského memoranda jeho signatári.

Foto: archív

Signatári Tatranského memoranda o SNS a národných silách na Slovensku

Rafael Rafaj: “Zo skratky SNS zostalo len jedno ’S’ – strana. A práve teraz je skutočná národná politika potrebná ako soľ. Zakladatelia strany majú vážne obavy o ďalší vývoj na Slovensku. Dnes sme svedkami veľmi nebezpečného rozsahu likvidovania toho, pre čo si slovenský národ založil vlastný štát.

Hodnoty, na ktorých stojí, postupne podkopávajú ideológie globalizácie, liberalizmus, multikulturalizmu a genderizmu. Momentálne niet takej sily, ktorá by mohla v budúcom parlamente reálne reprezentovať a presadzovať národné záujmy a suverenitu Slovenskej republiky.”

Jozef Prokeš: “Stále mi záleží na tom, kam bude smerovať Slovenská republika. Je možné, že bez silnej národnej strany SR neprežije. Obávam sa, že posledný predseda SNS bude skutočne posledným predsedom v jej 150-ročnej histórii. Musí sa vyformovať jedna charizmatická osobnosť, ktorá zjednotí množstvo malých národne orientovaných politických subjektov a prúdov, ktoré dnes existujú.”

Anton Hrnko: “Dal som impulz sa zvolanie tohto podujatia najmä v súvislosti so 150. výročím vzniku SNS a so skutočnosťou, že strana sa dnes nachádza v nehodných rukách, ktoré ju potápajú do absolútnej bezvýznamnosti.

Chceli sme vyjadriť názor na súčasnú situáciu a myslím si, že sme ju v memorande dostatočne vystihli. Pre nefunkčnosť SNS, ktorá by mala prirodzene vytvárať záchatnú bázu pre národne orientovaných politikov a voličov, sa národná scény drobí na stále menšie straničky.

Častým zdôvodnením vzniku týchto malých subjektov je zo strany ich zakladateľov veta, že s ‘Dankom sa nedá’. Človek si kladie otázku, prečo Danko urobil zo SNS prázdnu nádobu. Niektoré jeho vyjadrenia sú skutočne na úrovni ‘jednoduchej Márie’.

Situácia v SNS nehrozí len zánikom strany, ale vytvára aj predpoklad na to, aby sa slovenská národná politika ako taká nedostala do parlamentu a živorila v množstve straničiek mimo hlavný politický prúd. Pritom vlastenecká politika má v čase nástupu globalizmu a neoliberalizmu stále veľký potenciál a zmysel.”

Pavol Slota: “Národné sily sú rozbité a nevyhnutnosť spojiť ich potrebuje nejaký nosič. V minulosti som ako hrot pomyselnej kopije národnej politiky videl SNS, lenže ten hrot sa zlomil, preto som založil Domov-Národnú stranu. To by mohla byť tá cesta a nosič, kde by sme mohli voliť správnych partnerov na zlučovanie sa.

Otvorene hovorím, že so zradcami do partnerstva nepôjdeme. Percentuálne majú podľa mňa národné sily potenciál získať dokopy 25 percent voličských hlasov, treba však pracovať na zjednocovaní, inak sa rozplynú. Čo sa týka našej novej strany, som presvedčený, že vo voľbách dosiahneme nad päť percent.”