Úvod Z DOMOVA Zástupcovia kultúry žiadajú od vlády prehodnotenie opatrení

Zástupcovia kultúry žiadajú od vlády prehodnotenie opatrení

Foto: Pavel Kapusta

Zástupcovia kultúrnej obce žiadajú predsedu vlády SR Eduarda Hegera o čo najrýchlejšie stretnutie aj za účasti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej a ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského.

V otvorenom liste zároveň žiadajú prehodnotiť podmienky otvorenia kultúrnych inštitúcií od 18. januára tak, aby ich bolo možné uskutočniť s naplnením aspoň 50-percentnej kapacity priestorov, a to v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia).

„Ak myslíte vážne slová, že vám osobne, ako aj vláde SR pod vaším vedením záleží na kultúre, veríme, že čo najskôr budete ochotný sa s nami stretnúť, vypočuť si naše argumenty a návrhy, a následne rozhodnete, čo sa bude s kultúrou na Slovensku diať nielen v blízkej budúcnosti, ale či kultúra v našej krajine vôbec prežije,“ píšu v liste zástupcovia kultúrnej sféry.

Ide o ľudí pôsobiacich prevádzkujúcich kiná, hudobné klubov, predstaviteľov profesijných združení, producentských spoločností i distribútorov lístkov. Očakávajú tiež, že vláda v blízkom čase pripraví a oznámi konkrétne kroky na priebežnú sanáciu kultúrnych inštitúcií a všetkých, ktorých kultúra živí, pri pokračovaní obmedzení alebo pri opätovnom uzatvorení kultúry.

Svoju požiadavku na sprístupnenie kultúrnych podujatí v režime OTP zdôvodňujú tým, že neumožnenie účasti otestovaných na kultúrnych podujatiach je nielen diskriminačné a nesprávne, ale je to aj jav, ktorý veľmi rozdeľuje a frustruje slovenskú spoločnosť. „Kultúra má ľudí spájať, a nie rozdeľovať. Ak je to možné na pracoviskách, prečo to nie je možné na kultúrnom podujatí?“ zdôraznili.

Pripomenuli, že kultúra je jednou z oblastí, ktoré boli najvýraznejšie paralyzované pandémiou nového koronavírusu. „A hoci sa iné odvetvia otvárajú a v okolitých krajinách kultúra funguje bez vážnejších obmedzení, na Slovensku naďalej ostáva zatvorená,“ pokračovali.

Skritizovali zároveň avizované uvoľnenie opatrení umožňujúce realizovať kultúrne podujatia v režime OP s maximálnou účasťou 50 divákov. „Zostali sme veľmi nepríjemne prekvapení a zaskočení, keďže opäť bez prizvania akéhokoľvek zástupcu kultúry ste ako vláda rozhodli o ‘otvorení kultúry’ v takom režime, ktorý je pre nás neprijateľný,” doplnili signatári listu.