Úvod Z DOMOVA Združenie slovenskej inteligencie: Pri vývoji vakcín proti COVID-19 boli použité bunkové línie...

Združenie slovenskej inteligencie: Pri vývoji vakcín proti COVID-19 boli použité bunkové línie z potratených detí

Foto: archív

V Slovenskej republike sa začalo s očkovaním proti chorobe COVID-19, pričom sa neuskutočnila skutočná odborná diskusia na tému hľadania objektívnych vedeckých faktov v súvislosti s propagovanými vakcínami. Vo svojom vyhlásení na to upozorňuje Združenie slovenskej inteligencie (ZSI), ktoré portálu napalete.sk poskytol člen združenia Branislav Čech.

Ako pokračuje, ochoreniu sa niekoľko mesiacov venuje veľké množstvo pozornosti a vláda s vybranými masmédiami sa snažia navodiť dojem, že v Slovensku skoro každý umiera len na COVID-19, čím vyvolávajú atmosféru strachu a hystérie.

“Podľa štátnych inštitúcií a ideologicky vyselektovaných odborníkov z oblasti biomedicínskych vied, ktorým bol umožnený prístup do médií, má byť očkovanie jedinou záchranou pred tisíckami mŕtvych.

Ostatné choroby sa odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Mnohí z tých, ktorí odporúčajú očkovanie, majú preukázateľné prepojenia na farmaceutické spoločnosti a propagácia očkovania im prináša výhody alebo finančný zisk,” tvrdí ZSI.

“Špičkovým vedcom a odborníkom s protikladným odborným a vedeckým názorom, či už domácim alebo zahraničným, nebolo umožnené v médiách vyjadriť zásadné biomedicínske výhrady proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19,” pokračuje združenie vo svojom vyhlásení.

“Najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku sú dlhodobo kardiovaskulárne choroby spolu s nádorovými ochoreniami. Podľa štatistického úradu SR predstavovali tieto choroby za rok 2019 až 73 percent zo všetkých príčin úmrtí. Respiračné ochorenia, ku ktorým patrí aj COVID-19, predstavovali za rok 2019 len 7,5 percenta.

Reálne údaje zo sveta úplne popierajú tvrdenia našich oficiálnych štátnych a politických predstaviteľov, keďže neprišlo k štatisticky významnému nárastu úmrtí v porovnaní s uplynulými dekádami.

Fotomontáž: archív

Koľko času a energie vláda SR venuje ostatným smrteľným chorobám a prevencii v rámci zdravotníckej politiky poukazovaním na tzv. odvrátiteľné úmrtia, majú občania ako aj odborníci možnosť vidieť sami,” konštatuje ZSI.

“Masmédiá, mnohí politici a viacerí odborníci z oblasti biomedicíny a zdravotníctva ideologicky presadzujú očkovanie proti chorobe COVID-19 napriek tomu, že samotní výrobcovia očkovacích látok v rámci dohody  na úrovni EÚ odmietli prevziať právnu zodpovednosť za ich negatívne a vážne vedľajšie nežiaduce účinky, ktoré boli zistené v rámci nedostatočného procesu testovania vakcín proti koronavírusu.

V právnom rozmere deklarovaného dobrovoľného očkovania sú účastníci uvádzaní do omylu. Dobrovoľne podstupujú očkovanie vakcínou Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Potvrdzujú to informovaným súhlasom ešte pred očkovaním, a tak súhlasia so všetkými rizikami bez toho, aby si to uvedomovali.

Vzhľadom na dohodu producentov očkovacích látok s EÚ sa tak vzdávajú právneho nároku na odškodnenie zo strany štátu,” uvádza združenie. ZSI ďalej pripomína, že Svetová zdravotnícka organizácia na svojich oficiálnych stránkach uvádza zoznam viac ako dvadsiatich vážnych nežiaducich účinkov vakcín, ktoré je potrebné sledovať.

Ich producenti v rámci procesu tzv. podmienečného schválenia pod ťarchou dôkazov počas extrémne skráteného klinického skúšania tieto negatívne účinky priznávajú, avšak absentujú poznatky v rámci strednodobých a dlhodobých testov vakcín, ktoré získavajú podmienečné schválenie od Európskej agentúry pre lieky.

“Typ experimentálnej mRNA vakcíny spoločnosti Pfizer-BioNTech, ktorým sa začalo na Slovensku očkovať, sa nikdy predtým ešte neočkovalo a vedľajšie účinky najmä strednodobého a dlhodobého charakteru neboli dostatočne preverené z hľadiska biologickej bezpečnosti pre ľudský organizmus.

Mnoho svetových kapacít v zahraničí varuje pred použitím experimentálnych vakcín založených na nanotechnológiách a poukazujú na nepreskúmané riziká nanokontaminácie ľudského organizmu a na extrémne ohrozenie z hľadiska jeho genetickej bezpečnosti.

Niektorí špičkoví vedci a špecialisti vo svete to dokonca považujú za zločin proti ľudskosti, pričom sa odvolávajú na platnosť Norimberského kódexu zakazujúceho niektoré druhy pokusov na ľuďoch, ako aj na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Foto: archív

K spomenutým skutočnostiam je potrebné zaradiť aj fakt, že pri vývoji, výrobe a testovaní viacerých vakcín proti ochoreniu COVID-19 boli neetickým spôsobom použité bunkové línie a kultúry pochádzajúce z potratených detí, čo je samé o sebe ohavným zločinom.

Tieto fakty sú dôvodom pre uplatnenie výhrady vo svedomí pre tých občanov SR, ktorí chcú dodržiavať dekalóg a prirodzený mravný zákon, nechcú sa akoukoľvek spoluprácou podieľať na tomto zločine vraždy desiatok nenarodených detí.

V opačnom prípade by totiž podporovali farmaceutický priemysel v týchto neľudských praktikách,” apeluje ZSI a občanov SR vyzýva, aby pred rozhodnutím o očkovaní uvažovali racionálne.

“Svoje rozhodnutie urobte zodpovedne na základe vyhodnotenia všetkých dostupných informácií. Môže byť jedno z najdôležitejších vo vašom živote, keďže vakcinácie proti COVID-19 a jeho následky sú nevratné!” upozorňuje združenie slovenskej spoločenskej elity.

“Akú majú dôveru ľudia, ktorí svojou morálkou nemôžu byť príkladom, ktorí svoje akademické tituly získali podvodom, ktorí na predvolebné sľuby zabudli ihneď po voľbách, ktorí vás pre dosiahnutie svojho cieľa vydierajú a porušujú zákony, ktorí cenzurujú názory slovenských a svetových odborníkov a výsledky štúdií svetoznámych profesorov označujú za bludy?

Akú majú dôveru tí, čo občanov nespokojných s vládou SR označujú za brechajúce psy a opice, čo porušujú vlastné vyhlášky a zákony, čo vedome ničia slovenskú štátnosť a kompetencie odovzdávajú zahraničiu?

Akú majú dôveru tí, čo vedome klamú o skutočnostiach objasňujúcich závažné trestné činy?” pýta sa na záver svojho vyhlásenia ZSI poukazujúc na nekompetentnosť súčasnej vládnej moci najmä v súvislosti s pandémiou koronavírusu.