Úvod Z DOMOVA Žilinka kritizuje snahu odobrať generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť obvinenie

Žilinka kritizuje snahu odobrať generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť obvinenie

Maroš Žilinka. (Foto: TASR)

Ak nebude mať generálny prokurátor možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, stane sa z neho štatista. Vyplýva to z vyjadrenia generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala preskúmať zúženie tejto právomoci.

Trestný poriadok v súčasnosti umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak bol takýmto rozhodnutím porušený zákon. Proti rozhodnutiu generálneho prokurátora pritom nie je prípustný opravný prostriedok. „Toto je jediný inštitút, ktorý má generálny prokurátor na to, aby dosiahol zjednanie nápravy tak, aby bol stav v súlade so zákonom,“ zdôraznil Žilinka.

V prípade, ak prišlo k porušeniu zákona, generálny prokurátor podľa jeho slov musí mať právo rozhodnúť. „Dôvody, ktoré vedú k zrušeniu právoplatných rozhodnutí, sú niekedy tak fatálne, tak zásadné, že v ďalšom štádiu trestného konania ich nie je možné reparovať,“ doplnil.

Tvrdí, že pri rozhodovaní a posudzovaní návrhov na zrušenie právoplatných rozhodnutí participuje na Generálnej prokuratúre SR viacero osôb. „Je to moje rozhodnutie a nesiem zaň plnú zodpovednosť.

Ale na prokuratúre máme zavedený systém kontroly piatich párov očí,“ spresnil s tým, že do procesu je okrem neho zapojený referent prokurátor, vedúci oddelenia, zástupca i riaditeľ trestného odboru a tiež námestník generálneho prokurátora.

Uviedol, že v roku 2020 bolo podaných 523 návrhov na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. „Z týchto 523 vecí v 85 generálny prokurátor zrušil, či už meritórne rozhodnutie alebo rozhodnutie o vznesení obvinenia,“ doplnil s tým, že v roku 2019 vyhoveli 88 zo 457 návrhov.

V rámci novely Trestného poriadku chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zúžiť toto ustanovenie. So zmenou súhlasí aj SaS. Rozhodnutia o zrušení obvinení exšéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému a ďalším podľa šéfa SaS Richarda Sulíka potvrdzujú správnosť zámeru programového vyhlásenia vlády zrušiť takéto oprávnenia šéfa prokuratúry.

Poslanec Národnej rady SR Lukáš Kyselica navrhuje legislatívu zmeniť tak, aby mimoriadny opravný prostriedok mohol generálny prokurátor využiť iba v takom prípade, keď sa využili ostatné opravné prostriedky.