Úvod Z DOMOVA Žilinka: V prvom roku covidu 2020 sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách

Žilinka: V prvom roku covidu 2020 sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách

Maroš Žilinka. (Foto: archív)

V roku 2020 sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách. V prípade zločinu týrania blízkej osoby bol zaznamenaný 18-percentný nárast trestných stíhaní. Vyplýva to zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry za rok 2020, ktorú odobril Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR.

„K nárastu násilia voči zvereným osobám prišlo v celej Európe,“ zdôraznil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Táto skutočnosť podľa neho súvisí s pandémiou ochorenia COVID-19 a tým, že sa ľudia dlhodobejšie zdržiavali v domácnostiach. Jeho námestník Jozef Kandera zdôraznil, že „na každej krajskej a okresnej prokuratúre sú špecialisti, ktorí sa venujú výhradne tejto agende“.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa znížil najmä počet uzavretých dohôd o vine a treste. „Mierne tiež stúpol počet vecí, kde vyšetrovanie trvá viac ako jeden, dva a tri roky,“ uvádza sa v správe generálneho prokurátora SR.

Prokuratúra venovala aj v roku 2020 osobitnú pozornosť odhaľovaniu a vyšetrovaniu daňových trestných činov, ako aj problematike finančného vyšetrovania. „Objem zaistených finančných prostriedkov z výnosov z trestnej činnosti a nárokov poškodených na náhradu škody stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o jednu tretinu,“ doplnili.

Generálny prokurátor v správe upozornil, že rozpočet prokuratúry je dlhodobo poddimenzovaný v oblasti prevádzkových výdavkov a bežných transferov. „Zostáva čoraz potrebnejším riešenie nevyhovujúcich priestorových pomerov generálnej prokuratúry a úradu špeciálnej prokuratúry, a to zabezpečením vhodnej budovy pre ich sídla,“ dodal.

V súvislosti s pripravovanou novou súdnou mapou Žilinka pripomenul, že si Generálna prokuratúra SR uplatnila 23 pripomienok, z toho 20 zásadných. „Nie je možné, aby mali prokuratúry sídlo inde ako okresné súdy. Nebolo tam vyšpecifikované ani to, aký by to malo finančný dosah,“ upresnil.