Úvod Politika Zöldy: Vrchný polarizátor Andrej Kiska odchádza z funkcie

Zöldy: Vrchný polarizátor Andrej Kiska odchádza z funkcie

Foto: archív

Prezident Andrej Kiska bol počas piatich rokov v kresle prezidenta Slovenskej republiky pozoruhodným príkladom toho, ako by sa hlava štátu počas svojho funkčného obdobia nemala správať, a ako sa príležitosť, o ktorej sa málokto odváži hoci len snívať, dá trestuhodne premárniť. Myslí si to lingvista, slovensko-anglický prekladateľ, politický komentátor a prispievateľ amerického denníka Wall Street Journal Michal Zӧldy.

V otvorenom liste, ktorý adresoval odchádzajúcemu prezidentovi, zrekapituloval jeho pôsobenie vo funkcii a upriamil pozornosť na Kiskove excesy, ktorými – tak ako ešte nijaký iný jeho predchodca – tramumatizoval verejnosť. Zöldy ho v liste nazval „vrchným polarizátorom“ slovenskej spoločnosti.

„Takmer od samého začiatku Vášho funkčného obdobia ste boli vo vojne so súčasnou vládou – vo vojne, ktorú ste sa podujali viesť detinsky nepriateľským a zaujatým spôsobom, s nedostatkom toho, čo by sa len trochu podobalo na elementárnu politickú nestrannosť.

Rozhodnutie založiť si vlastnú liberálnu politickú stranu, ohlasované niekoľko mesiacov pred koncom Vášho funkčného obdobia, je najlepším svedectvom absencie neutrálnosti, aká nesvedčí prezidentovi krajiny. Ešte vo funkcii ste začali robiť v jej mene kampaň, čo Vám však nebránilo naďalej nosiť falošnú masku nestrannej hlavy štátu,“ píše Zöldy.

Ako pokračuje, Kiksovmu renomé neprospeli ani víkendové cesty do jeho bydliska v Poprade lietadlom ministerstva vnútra, čo je v histórii samostatného Slovenska, ale aj desaťročia dozadu neslýchaným zneužívaním prezidentskej funkcie. Komentátor v tejto súvislosti tiež pripomína nezvyčajne krátke, troj- až tri a pol denné pracovné týždne v bratislavskom prezidentskom sídle.

Zöldy sa dotkol aj Kiskovej okatej náklonnosti k politickému etablišmentu Spojených štátov amerických a otvorene prezentovanej nenávisti k všetkému ruskému. „Všetci vedia ako hlboko ste oddaný Amerike a úlohe, ktorú hrá panovačný Washington v dnešnom svete, poznačenom napätými vzťahmi a tlejúcimi konfliktmi.

Zároveň ste sotva niekedy vyslovili niečo pozitívne na adresu Ruska. Všeobecne panuje názor, že je to odraz silného vplyvu, ktorý na Vás mali niektorí Vaši poradcovia, fixovaní výlučne na USA. Vyvážená zahraničná politika nebola Vašou silnou stránkou,“ pripomína Kiskovi.

Foto: archív

Komentátor nezabudol ani na daňové škandály spoločnosti, ktorú Kiska vlastnil a riadil pred začiatkom funkčného obdobia prezidenta, a rovnako aj zahanbujúci škandál, týkajúci sa vlastníctva pozemku pod Tatrami, ukradnutého jeho právoplatnému vlastníkovi a neskôr za podozrivých okolností odpredaného budúcej hlave štátu.

„Skutočnosť, že krátko pred skončením Vášho prezidentovania ste vo Vašom interview pre nemecké noviny vyhlásili, že krajina, ktorú ste päť rokov viedli z najvyššej ústavnej funkcie, je mafiánsky štát, bola posledným klincom do rakvy Vášho škandalózneho účinkovania na poste prezidenta SR.

Celkovo možno konštatovať, že ste boli silne polarizujúcou osobnosťou s postupne upadajúcou popularitou. Prevláda názor, že do histórie sa zapíšete ako najmenej neutrálny, ustavičnými kontroverziami sprevádzaný a najhorší prezident Slovenskej republiky od získania nezávislosti,“ uzatvára svoj list Andrejovi Kiskovi Michal Zöldy.