Úvod Ľudia Zomrel arcibiskup Dominik Hrušovský

Zomrel arcibiskup Dominik Hrušovský

Foto: nasanitra.sme.sk

Vo veku 90 rokov zomrel v stredu ráno 27. júla v Nitre arcibiskup Dominik Hrušovský. Počas svojho života pôsobil okrem iného ako rektor Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, vikár niekdajšej Trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu, neskôr z poverenia pápeža Jána Pavla II. ako apoštolský nuncius v Bielorusku.

Dominik Hrušovský sa narodil 1. júna 1926 vo Veľkej Mani (dnes Maňa) v okrese Nové Zámky. Po maturite začal študovať na bohosloveckej fakulte v Bratislave, odkiaľ ho ako nadaného študenta poslali na bohoslovecké štúdiá do talianskeho Ríma, kde navštevoval Lateránsku univerzitu.

Kňazskú vysviacku prijal 23. decembra 1950 a pastoračnú službu vykonával v severnom Taliansku. Neskôr pôsobil ako profesor dogmatickej teológie, prednášal aj filozofiu. V rokoch 1962 – 1966 bol členom slovenskej katolíckej misie v Paríži vo Francúzsku. Od roku 1966 pracoval v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme a 1. marca 1973 sa stal jeho rektorom.

V tejto funkcii zotrval až do konca roku 1992. Súčasne pracoval aj ako redaktor časopisu Slovenské hlasy z Ríma. Vzhľadom na bohaté skúsenosti so Slovákmi žijúcimi mimo vlasti Svätá stolica vymenovala Dominika Hrušovského 17. júna 1975 za vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí.

foto: biskupstvo-nitra.sk
foto: biskupstvo-nitra.sk

Pri príležitosti jeho 50. narodenín ho pápež Pavol VI. povýšil na pápežského preláta. Dňa 18. decembra 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa tubijského, biskupskú vysviacku prijal z jeho rúk 6. januára 1983.

November 1989 priniesol v živote Hrušovského obrat. V septembri 1992 ho vymenovali za pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy s osobitným pastoračným povolením pre hlavné mesto Slovenska. V decembri toho istého roku bol slávnostne ustanovený za pomocného biskupa a vikára Trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu.

Na prvom zasadaní samostatnej Konferencie biskupov Slovenska bol 4. apríla 1993 zvolený za generálneho tajomníka KBS a predsedu komisie pre Slovákov v zahraničí. Dňa 15. apríla 1996 pápež Ján Pavol II. vymenoval Dominika Hrušovského za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil na arcibiskupa.

V roku 1996 mu prezident Slovenskej republiky udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy a v roku 1997 sa stal laureátom Ceny Štefana Moysesa za prínosy k slovenskému národnému životu. Od júla žil vo svojom rodisku v Mani, neskôr v nitrianskom podhradí.

Posledná rozlúčka so zádušnou svätou omšou za zosnulého arcibiskupa bude podľa informácií z Nitrianskeho biskupstva v nedeľu 31. júla o 9.00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre a pohreb v pondelok 1. augusta o 10.00 h v Mani.

Foto: ta3.com
Foto: ta3.com