Úvod Z DOMOVA Zomrel autor výtvarnej podoby štátnych symbolov SR

Zomrel autor výtvarnej podoby štátnych symbolov SR

Reprodukcia: archív

Po ťažkej chorobe zomrel jeden z najvýznamnejších heraldických výtvarníkov, autor výtvarného spracovania symbolov Slovenskej republiky – štátneho znaku, štátnej vlajky a pečate SR a autor množstva obecných a mestských erbov Ladislav Čisárik mladší.

Ladislav Čisárik ml. sa narodil 29. decembra 1953. Od roku 1979 pôsobil vo svojom vlastnom grafickom štúdiu Signum v Bratislave. Spolupracoval s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 1990 navrhol národné symboly Slovenskej republiky.

Spolu s Ladislavom Vrteľom bol Ladislav Čisárik ml. autorom národného erbu, národnej vlajky a zástavy prezidenta SR. Nimi navrhnutý štátny znak Slovenskej republiky výtvarne vychádza z erbu na pečati z prvej polovice 14. storočia, v ktorom je dvojitý kríž postavený na trojvrší.

Na rozdiel od historickej predlohy však tvorcovia návrhu štátneho znaku trojvršie zvýšili, pretože sa považuje za významný a zmysluplný symbol. Ladislav Čisárik mladší navrhol alebo upravil erby a pečate viac ako 100 slovenských miest a dedín.

Okrem toho bol autorom symbolov Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, publikácie Najstaršie rody na Slovensku (1994) a mapo-plagátu Slovensko v symbolike miest (1996), ktorý zobrazuje registrované erby a vlajky 136 miest v Slovenskej republike.

Reprodukcia: archív
Reprodukcia: archív
Reprodukcia: archív
Reprodukcia: archív