Úvod Ľudia Zomrel legendárny ponovembrový politik Augustín Marián Húska

Zomrel legendárny ponovembrový politik Augustín Marián Húska

Foto: archív

V utorok 1. novembra 2016 zomrel v Bratislave vo veku 87 rokov profesor Augustín Marián Húska, bývalý dlhoročný podpredseda Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR a podpredseda Hnutia za demokratické Slovensko, niekdajší minister pre správu a privatizáciu národného majetku.

Podieľal sa na programe ponovembrového vývoja Slovenska, významnou mierou sa zaslúžil o vznik druhého samostatného štátu Slovákov. Prof. Ing. Augustín Marián Húska, DrSc. sa narodil 9. septembra 1929 v Hubovej neďaleko Ružomberka. Ako syn politického väzňa bol z vysokoškolského štúdia odvelený do Pomocného pracovného práporu V bani na Ostravsku získal výučný list baníka. Diaľkovo vyštudoval Vysokú školu ekonomickú.

V rokoch 1960 – 1963 bol vývojovým pracovníkom bratislavského Hydrostavu, v rokoch 1963 – 1989 pôsobil ako vedec–výskumník v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave. Po revolúcii v roku 1989 sa stal profesorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V marci 1990 ho kooptovali za poslanca Slovenskej národnej rady a zvolili ho za člena predsedníctva. V prvých slobodných voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca VPN vo volebnom kraji Hlavné mesto SR Bratislava. V prvej vláde Vladimíra Mečiara bol od 27. 6. 1990 do 22. 4. 1991 predsedom Úradu pre správu a privatizáciu národného majetku SR (neskôr premenované na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR).

Foto: archív
A. M. Húska s V. Mečiarom a O. Keltošovou. (Foto: Marián Varga)

Po odvolaní V. Mečiara z premiérskeho kresla spolu s niekoľkými ministrami podal demisiu a spolu s Mečiarom založili HZDS. Stal sa jeho podpredsedom. V júnových voľbách už ako líder kandidátky HZDS v Bratislave ho druhý raz zvolili za poslanca SNR. Na ustanovujúcej schôdzi 23. 6. 1992 bol zvolený za podpredsedu SNR a za člena Predsedníctva SNR.

V tomto období bol spolu s V. Mečiarom, M. Kňažkom a M. Kováčom v slovenskej delegácii, ktorá rokovala o budúcom usporiadaní Československa. V júli 1992 hlasoval za Deklaráciu SNR o zvrchovanosti, v septembri 1992 hlasoval aj za Ústavu SR. V jesenných voľbách 1994 do NR SR bol opäť zvolený za poslanca parlamentu. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 3. 11. 1994 bol druhýkrát zvolený za podpredsedu parlamentu.

Od septembra 1996 bol zároveň aj predsedom Výboru NR SR pre európsku integráciu. V parlamentných voľbách 1998 bol po štvrtý raz zvolený za poslanca NR SR, vo vedúcich funkciách parlamentu však už nepôsobil. Bol členom Zahraničného výboru NR SR a Výboru NR SR pre európsku integráciu. Vo voľbách v roku 2002 už nekandidoval a odišiel do dôchodku. Žil v Bratislave a príležitostne publikoval v pronárodných periodikách a na internete. V roku 1998 získal Rad Andreja Hlinku I. triedy za mimoriadne zásluhy o vznik SR.

Je autorom kníh Základy organizačnej kybernetiky (1981), Samozdokonaľujúca organizácia (1988), Technológia privatizácie (1991), spoluautor 18 kníh, z toho 14 vydaných v zahraničí. Vedecky sa profiloval ako interdisciplinárny vedec na pomedzí ekonomiky, humánnej kybernetiky, manažmentu a sociálno-hospodárskej genetiky. Posledná rozlúčka s profesorom Augustínom Mariánom Húskom bude v utorok 8. novembra o 12. hodine na cintoríne v bratislavskom Slávičom údolí.