Úvod Zdravie Zriadenie intenzívnej a operačnej jednotky zachráni množstvo detských životov

Zriadenie intenzívnej a operačnej jednotky zachráni množstvo detských životov

Foto: unm.sk

Naše podvyživené zdravotníctvo trápi množstvo problémov. Najviac to pociťujú tí z nás, ktorí sú odkázaní na nepretržitú lekársku starostlivosť. Do tejto kategórie patria aj predčasne narodené deti či novorodenci s rôznymi vývojovými chybami, ktoré by bez 24-hodinovej odbornej opatery nemali šancu na prežitie.

Našťastie, aj na Slovensku máme vysokošpecializované pracoviská, kde vedia poskytnúť komplexnú starostlivosť o novorodencov s pôrodnou hmotnosťou nad 500 gramov. Patrí k nim aj Neonatologická klinika intenzívnej medicíny DFNsP v Bratislave, kde ročne hospitalizujú asi 500 detí. Chirurgickému zákroku sa tu každý mesiac podrobí približne 15-20 novorodencov.

Ide o donosené aj predčasne narodené deti nielen s vrodenými vývojovými chybami, ale aj rôznymi inými ochoreniami. Potrebujú komplexnú, intenzívnu starostlivosť a často aj operačný zákrok. V týchto prípadoch musia malých pacientov transportovať na vzdialené operačné sály.

Podobné oddelenia sú odkázané na dotácie z konkrétnych projektov alebo pomoc sponzorov. Zriadením intenzívnej a operačnej jednotky na oddelení by sa znížila záťaž novorodencov hospitalizovaných v kritickom stave, keďže chirurg bude môcť prísť k lôžku dieťaťa a vykonať potrebný zákrok priamo na mieste, kde je ošetrované. Získajú sa tak cenné sekundy, ktoré môžu byť rozhodujúce pre záchranu života.

Prognózy malej Martinky boli pred rokom veľmi vážne. Pomôžme znížiť riziko úmrtia na minimum. Číslo účtu verejnej zbierky na zriadenie intenzívnej a operačnej jednotky v rámci DFNsP je:

SK58 7500 0000 0040 2191 3106

ĎAKUJEME