Úvod Ekonomika ZUNO banka na Slovensku končí

ZUNO banka na Slovensku končí

Foto: archív

Majiteľ ZUNO BANK AG sa rozhodol skončiť činnosť ZUNO banky v Slovenskej republike a Českej republike. Dôvodom tohto rozhodnutia je zjednodušenie štruktúry a odstránenie duplicitných aktivít na trhoch, na ktorých skupina pôsobí.

S účinnosťou od 21. októbra preto ZUNO banka zastaví prijímanie nových klientov. Na Slovensku zároveň k rovnakému dátumu zníži úrokové sadzby na sporiacich produktoch na nulovú úroveň. „Všetky klientske prostriedky v ZUNO banke sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov. Klientom bude ZUNO poskytovať servis aj naďalej,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZUNO BANK AG Oyvind Oanes.

Predpokladaný dátum vrátenia bankovej licencie ZUNO banky je koniec prvého polroka 2017. Bankové aktivity sa budú postupne presúvať na Raiffeisenbank, a. s., (ČR) a Tatra banku, a. s., (SR). O konkrétnom postupe sa ešte rokuje v rámci skupiny RBI a tiež s príslušnými dohľadovými orgánmi.

„Keďže sme súčasť jednej bankovej skupiny, naše nazeranie na smerovanie bankovníctva je veľmi blízke. Budúcnosť bankovníctva vidíme najmä v rozvoji nových technológií a digitalizácii. Preto sme presvedčení, že klienti pocítia pripravovanú zmenu len minimálne,“ vyhlásil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday.

Foto: archív
Foto: archív

Raiffeisen Bank International už dlhšie rokuje o možnosti predaja platformy, na ktorej funguje ZUNO banka. Momentálne patrí ZUNO v poskytovaní služieb internetového bankovníctva a mobile-bankingu na špičku rebríčka medzi slovenskými aj českými bankami. Spravuje približne 815 miliónov eur v depozitoch a objem úverov dosahuje výšku 86 miliónov eur.

Online banka ZUNO spustila svoju činnosť v roku 2010 na Slovensku, po ktorom nasledovala v polovici roka 2011 Česká republika. Patrí medzi prvé online banky pôsobiace v regióne strednej a východnej Európy.

Na slovenskom trhu teda zostáva ako jediná úspešná digitálna banka mBank. Jej PR manažér a hovorca Tomáš Palovský je však presvedčený, že nízkonákladový model nových bánk je trvalo udržateľný a má potenciál rásť, čo podčiarkuje aj fakt, že slovenská mBank už získala viac ako 265-tisíc klientov.