Úvod Video Anton Hrnko: Jazyk ako nástroj poznania najstarších dejín Slovenska (1. časť)

Anton Hrnko: Jazyk ako nástroj poznania najstarších dejín Slovenska (1. časť)

Záznam z prvej časti siedmej prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Jazyk ako nástroj poznania najstarších dejín Slovenska. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.