Úvod Video Anton Hrnko: Koniec stavovských povstaní

Anton Hrnko: Koniec stavovských povstaní

Záznam z prednášky historika Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte II., ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Nástup novoveku. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.