Úvod Video Anton Hrnko: Storočie stavovských povstaní

Anton Hrnko: Storočie stavovských povstaní

Záznam z druhej prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte II., ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Nástup novoveku. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.