Úvod Video Anton Hrnko: Stredoveké Slovensko

Anton Hrnko: Stredoveké Slovensko

Záznam zo šiestej prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Stredoveké Slovensko. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.