Úvod ZO ZAHRANIČIA Brusel chce do roku 2040 znížiť emisie o 90 percent

Brusel chce do roku 2040 znížiť emisie o 90 percent

Foto: archív

V boji proti klimatickej kríze by Európska únia mala do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s rokom 1990. Uvádza sa to v návrhu Európskej komisie (EK). Exekutíva EÚ chce klimatický cieľ pre rok 2040 oficiálne predstaviť budúci týždeň.

Súčasným cieľom EÚ je zredukovať emisie oxidu uhličitého do roku 2030 o 55 percent oproti úrovniam roku 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Prechodný cieľ na rok 2040 si zatiaľ EÚ nestanovila.

Na splnenie emisných cieľov je určený legislatívny balík Fit for 55 spadajúci pod Európsku zelenú dohodu. Zahŕňa opatrenia v rôznych oblastiach, ako sú energetika, doprava, priemysel a poľnohospodárstvo.

Z návrhu EK vyplýva, že sa zvažujú tri možnosti cieľa pre rok 2040. Okrem spomenutých 90 percent bol predmetom analýzy aj vplyv obmedzenia emisií o 80 percent a o 85 až 90 percent.

Zníženie o 90 až 95 percent je však jedinou možnosťou zodpovedajúcou odporúčaniam Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy a neohrozuje záväzky EÚ podľa Parížskej dohody.

„Možnosť č. 3 ponúka EÚ najsilnejšie opatrenia na ochranu klímy, ktoré sú potrebné na to, aby sa zabránilo nezvratným zlomovým bodom s neznámymi a potenciálne katastrofickými dôsledkami pre ľudskú spoločnosť a ekosystémy,“ napísali autori. Čím dlhšie sa podľa nich budú opatrenia odkladať, tým väčšie budú náklady klimatickej zmeny pre ľudí a ekonomiku.