Úvod ZO ZAHRANIČIA Brusel vyšetruje údajné subvencovanie dovozu elektromobilov do EÚ z Číny

Brusel vyšetruje údajné subvencovanie dovozu elektromobilov do EÚ z Číny

Foto: archív

Európska komisia (EK) oznámila, že oficiálne začala antisubvenčné vyšetrovanie dovozu batériových elektrických vozidiel z Číny. Vyšetrovanie má zistiť, či hodnotové reťazce elektromobilov v Číne profitujú z nezákonného subvencovania a či toto subvencovanie spôsobuje, prípadne hrozí, že spôsobí ekonomickú ujmu výrobcom v EÚ.

Komisia spresnila, že ak sa obe podozrenia ukážu ako pravdivé, vyšetrovanie preskúma pravdepodobné dôsledky a vplyv subvenčných opatrení na dovozcov a používateľov elektromobilov v EÚ. Na základe zistení potom eurokomisia určí, či je v záujme EÚ napraviť účinky nekalých obchodných praktík uložením antisubvenčných ciel na dovoz elektrických vozidiel z Číny.

Vyšetrovanie, ktoré avizovala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová už 13. septembra, počas prejavu o stave EÚ, sa bude riadiť prísnymi zákonnými postupmi v súlade s pravidlami EÚ a Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré umožnia všetkým dotknutým stranám, aby predložili svoje pripomienky, dôkazy a argumenty.

„Sektor elektromobilov má obrovský potenciál pre budúcu konkurencieschopnosť Európy a vedúce postavenie v ekologickom priemysle. Výrobcovia automobilov v EÚ a súvisiace sektory už investujú a inovujú, aby naplno rozvinuli tento potenciál.

Vždy, keď nájdeme dôkazy, že ich úsiliu bránia deformácie trhu a nekalá súťaž, budeme rozhodne konať. Toto antisubvenčné vyšetrovanie bude dôkladné, spravodlivé a založené na faktoch,“ uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.

Komisia zdôraznila, že toto vyšetrovanie začala z vlastnej iniciatívy po zhromaždení dostatočných dôkazov o tom, že nedávny prudký nárast lacných a dotovaných dovozov elektrických vozidiel z Číny do EÚ predstavuje hospodársku hrozbu pre odvetvie elektromobilov v EÚ.

V súlade s právnymi požiadavkami podľa pravidiel EÚ a WTO sa pred uverejnením stredajšieho oznámenia o začatí právneho konania uskutočnili predbežné konzultácie s čínskou vládou.

Vyšetrovanie sa skončí najneskôr do 13 mesiacov od jeho začatia. Ak je to právne opodstatnené, akékoľvek dočasné antisubvenčné clá možno uložiť do deviatich mesiacov po začatí vyšetrovania, pričom akékoľvek konečné opatrenia sa majú uložiť najskôr po štyroch mesiacoch alebo do 13 mesiacov od začatia samotného vyšetrovania.