Úvod Z DOMOVA Podľa prieskumu Slováci nemajú dostatočné príjmy na všetky svoje mesačné výdavky

Podľa prieskumu Slováci nemajú dostatočné príjmy na všetky svoje mesačné výdavky

Foto: archív

Slováci nemajú dostatočné príjmy na pokrytie všetkých svojich mesačných výdavkov. Vyplýva to z výsledkov 11. ročníka Európskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov 2023, ktoré zverejnila spoločnosť Intrum, európsky poskytovateľ služieb správy a vymáhania pohľadávok.

V prieskume sa analyzovali odpovede 20.000 spotrebiteľov z 20 európskych krajín, z toho bolo tisíc Slovákov. Až tri štvrtiny (76 percent) spotrebiteľov na Slovensku podľa prieskumu každý mesiac minú celý svoj príjem alebo siahajú na úspory, či idú do dlhu.

Len 24 percent uviedlo, že má nižšie výdavky ako príjmy. Situácia u nás zodpovedá európskemu priemeru. Najvážnejšie problémy s domácimi financiami majú Gréci (87 percent minie všetko a viac) a Nemci (83 percent). U tých, čo každý mesiac nadmerne míňajú, sa minutá suma nad príjem v priemere mesačne rovná 184 eurám, v celoeurópskom hľadisku je to 232 eur.

„Náš prieskum jednoznačne potvrdzuje, že finančná pohoda klesla v celej Európe. Väčšina domácností má vážne problémy s rozpočtom. Tri štvrtiny Slovákov minú každý mesiac buď úplne celý príjem, alebo ešte viac. To sa odzrkadľuje aj na tretinovom náraste počtu ľudí, ktorí meškajú s úhradami účtov,“ povedal Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia.

Štvrtina (25 percent) respondentov zo Slovenska uviedla, že neuhradili včas za posledných 12 mesiacov minimálne jeden účet. V porovnaní s ostatnými sledovanými európskymi krajinami je to jeden z najlepších výsledkov.

Avšak medziročne prišlo k nárastu až o tretinu. Najvýraznejšie vzrástol podiel tých, ktorí neuhradili dva až štyri účty. Toto potvrdzuje, že aj na Slovensku sa aktuálna hospodárska situácia výrazne dotýka domácich financií.

Hlavným dôvodom zlyhania včasných platieb je to, že ľudia nemajú peniaze potrebné na zaplatenie. Udávajú to štyria z desiatich spotrebiteľov (38 percent) z tých, ktorí meškali aspoň raz s platbou za posledných 12 mesiacov.

Prieskum zároveň odhalil 4,5-násobný medziročný nárast skupiny respondentov, ktorí uviedli, že vynechali platbu z vlastného rozhodnutia – účet uhradiť nechceli. Je to síce len asi 10 percent respondentov, takýto vysoký nárast je však znepokojujúci.

A to o to viac, že ďalších 10 percent uviedlo ako dôvody neuhradenia účtu to, že podniky aj tak nebudú proti neplatičom konať, respektíve, že ak je dlžná suma účtu nízka, nebude záležať na tom, či bude zaplatený alebo nie.

„Naše zistenia naznačujú, že ľudia berú odsúvanie platieb ako prirodzený a nevyhnutný dôsledok náročného ekonomického prostredia. Zlepšenie platobnej disciplíny a aktívne upratovanie osobných financií z obdobia koronakrízy je preč. Zvýšené úspory ľudia výrazne alebo úplne minuli a nie sú schopní ich dopĺňať pre aktuálne hospodárske podmienky,“ dodal Musil.

Európsky prieskum platobného správania spotrebiteľov pre skupinu Intrum uskutočnila spoločnosť Longitude v 20 krajinách Európy. Zber dát sa uskutočnil v období od 19. júla do 1. septembra 2023. Prieskum bol realizovaný v auguste na vzorke 1854 respondentov.