Úvod ZO ZAHRANIČIA Časté cestovanie robí ľudí šťastnejšími, uvádzajú štúdie

Časté cestovanie robí ľudí šťastnejšími, uvádzajú štúdie

Foto: archív

Cestovanie robí ľudí šťastnejšími. Aj tak by sa dali zhrnúť výsledky štúdie uverejnenej v magazíne Tourism Analysis, podľa ktorej ľudia, ktorí sa častejšie vydávajú na cesty, pociťujú až o sedem percent väčšiu pohodu než tí, čo opúšťajú svoje domovy zriedka. K pocitu šťastiu už prispieva aj samotné plánovanie výletov.

Iniciátorom štúdie bol odborný asistent Čchun-Čchu Čchen z Washingtonskej univerzity, ktorý chcel zistiť, prečo niektorí jedinci cestujú viac, a či má turistika a dobrodružstvo vplyv na celkové šťastie a pohodu, uvádza server Medical Xpress.

Výsledky ukázali, že ľudia, ktorí sa viac zaujímajú o najrôznejšie informácie späté s turistikou a cestovným ruchom alebo často diskutujú o svojich plánoch s priateľmi, sa oveľa častejšie vydávajú na pravidelné dovolenky či výlety.

U ľudí, čo svoje cesty väčšinou vopred neplánujú, je pravdepodobnosť, že sa niekam vydajú, nižšia. U účastníkov prieskumu, ktorí uviedli, že pravidelne cestujú do vzdialenosti aspoň 120 kilometrov od domova, bolo preukázané, že sú o zhruba sedem percent šťastnejší.

„Hoci práca, rodina či priatelia hrajú podstatnú úlohu v celkovom hodnotení pohody, zdá sa, že zbieranie cestovateľských zážitkov má významný efekt na životnú spokojnosť,“ uviedol Čchen. „Dobre to ilustruje význam možnosti nachvíľu opustiť každodennú rutinu a prežiť nové veci,“ dodal.

Predchádzajúce štúdie na túto tému tiež skúmali vplyv cestovania na zdravie, úroveň stresu a podobne. Zameriavali sa však na krátke výlety či dovolenky. Čchenov výskum sa zaoberal benefitmi celoročného a opakovaného cestovania.

Účastníci ankety odpovedali na otázky, akú úlohu v ich životoch hrá cestovanie a koľko času prežijú plánovaním dovoleniek. Z 500 participantov viac ako polovica uviedla, že počas roka ide na zhruba štyri cesty. Len sedem percent uviedlo, že nikam nechodia.

Ďalšia štúdia, ktorú vydala organizácia Transamerica Center for Retirement Studies ukázala, že pravidelné cestovanie pomáha predchádzať chorobám srdca, znižovať riziko vzniku depresie a zlepšovať funkciu mozgu.

Štúdia zároveň varuje, že nečerpanie dovolenky aspoň raz ročne zvyšuje riziko úmrtnosti mužov až o 20 percent a súčasne zvyšuje riziko vzniku srdcových ochorení mužov starších 25 rokov až o 30 percent.

U žien, ktoré sa vydávajú na dovolenku v priemere len raz za šesť rokov, je v porovnaní so ženami, ktoré na dovolenku vyrážajú aspoň dvakrát ročne podstatne vyššie riziko srdcového infarktu.

Ak ľudia prežívajú veľa voľného času s rodinou či priateľmi, zdravo sa stravujú, nájdu si čas na svoje obľúbené činnosti a pridajú k tomu ešte aj pravidelné cestovanie, budú podľa autorov štúdie Transamerica Center for Retirement Studies zdravší i šťastnejší.

Cestovanie je momentálne výrazne obmedzené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Vzhľadom na vyššie uvedené vedecké fakty to nepochybne negatívne pôsobí na fyzické i psychické zdravie časti svetovej populácie, ktorá bola predtým zvyknutá častejšie opúšťať svoje domovy a vydávať sa do diaľok.

Turistický sprievodca Lonely Planet či magazín National Geographic vydali na rok 2021 rebríčky najlepších destinácií, do ktorých nie je nutné ihneď vyraziť, stačí vraj o nich zatiaľ aspoň premýšľať…