Úvod Turistika Čertova skala pri Zvolene je stredoeurópsky unikát

Čertova skala pri Zvolene je stredoeurópsky unikát

Foto: archív

Za zaujímavými prírodnými úkazmi netreba chodiť ďaleko za hranice. Aj na Slovensku možno nájsť množstvo pozoruhodností. Jeden z geologických rarít sa vypína neďaleko Zvolena, nad údolím rieky Hron. Je nevšedný nielen svojím tvarom, ale i názvom. Volajú ho totiž Čertova skala.

Prívlastok čertov zvyčajne označuje niečo ťažko vysvetliteľné, záhadné, čo je dielom samotných čertov – synonyma zla a s ním spojených nezbedností. Aj Čertova skala pri obci Budča patrí na prvý pohľad k ťažko vysvetliteľným prírodným úkazom.

Ide totiž o balvan s objemom zhruba 5 metrov kubických, uložený na skalnom podklade. S ním ho spája iba malá plocha a preto navonok pôsobí vratko. Hoci sa zdá, že môže každú chvíľu z neho spadnúť, na skalnom podloží sa drží pevne.

Podľa jednej z povestí chcel čert kedysi potrestať obyvateľov neďalekej Budče postavením priehrady. Preto vzal v noci veľký kameň až za kopcom v Dubovom, odkiaľ ho chcel preniesť do údolia Hrona. Lenže na svahu nad Budčou ho zastihol úsvit a keď ho zasiahli prvé slnečné lúče, skamenel, skala mu vypadla z rúk a skončila na neďalekom kopci…

Z prírodovedného hľadiska je pôvod skalného hríbu v prírodnej rezervácii Boky v Kremnických vrchoch oveľa prozaickejší. Vznikol rozdielnym zvetrávaním nadložnej skaly a podložia. Samotný balvan, tzv. sopečnú bombu tvorí sopečná andezitová hornina, kým jej podložie pozostáva z pórovitejšieho andezitového tufu.

Pretože podložný tuf zvetráva rýchlejšie ako kompaktnejší andezit nad ním, na mieste ich spojenia vznikla odvetraním tufu práve táto nevšedná zúženina. Skalné útvary podobného charakteru môžu byť vzhľadom na podložie nestabilné. Podľa najnovších výskumoch by však Čertova skala mala byť pevne spojená s podložím.

Existencia tohto 17-tonového prírodného úkazu, ojedinelého nielen u nás, ale i v celej strednej Európe, by preto nemala byť v najbližších storočiach ohrozená. Zničiť by ju mohla iba výraznejšia seizmická aktivita, čo je však v týchto končinách málo pravdepodobné.