Úvod ZO ZAHRANIČIA Česká vláda odobrila postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku

Česká vláda odobrila postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku

Foto: archív

Česká vláda schválila návrh dôchodkovej reformy. Ráta s postupným zvyšovaním veku odchodu do dôchodku podľa veku dožitia, so znižovaním výpočtu nových dôchodkov či minimálnou penziou vo výške 20 percent priemernej mzdy. Zvýhodní pracujúcich dôchodcov a ocení starostlivosť o závislé osoby. Oznámil to český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.

Konkrétne opatrenia už predstavil vlani. Hlavným z nich je, že navrhovaná reforma naviaže vek odchodu do dôchodku na vek dožitia, aby bol stanovený transparentne. Cieľom je, aby sa udržiavala rovnako dlhá priemerná dĺžka výplaty penzií ako v súčasnosti, teda približne 21,5 roka.

Jurečka pripomenul, že informáciu o dôchodkovom veku sa každý dozvie, keď dosiahne 50 rokov. Ľudia pracujúci v najnáročnejších profesiách budú môcť odísť do penzie skôr. Reformou sa podľa ministerstva dôchodky prispôsobia postupnému starnutiu spoločnosti.

Od roku 2026 do roku 2035 sa bude postupne znižovať zápočet osobného vymeriavacieho základu, a to na 90 percent pre penzie priznávané v roku 2035 a neskôr. Na základe novely príde k takmer zdvojnásobeniu minimálnej výšky základnej a percentuálnej výmery starobného dôchodku a invalidného dôchodku pre invaliditu 3. stupňa na sumu zodpovedajúcu 20 percentám priemernej mzdy.

Ďalším opatrením je zvýhodnenie práce v dôchodku. Pracujúcim seniorom by sa mala znížiť sadzba poistného o 6,5 percenta. Ministerstvo tým chce zvýšiť motiváciu ľudí, ktorí chcú a môžu v seniorskom veku pracovať.

Novinkou bude aj rodinný vymeriavací základ, ktorý podľa českého rezortu práce ocení výchovu detí a starostlivosť o závislé osoby. Na toho, kto sa o niekoho stará, sa bude počas tejto doby pozerať tak, ako by poberal priemernú mzdu. Ak by ešte aj pracoval, jeho skutočný zárobok sa k rodinnému vymeriavaciemu základu pripočíta.

„Bez dôchodkovej reformy by hrozilo, že súčasný priebežný penzijný systém narazí na nedostatok zdrojov a dôchodky by bolo nutné razantne znižovať,“ povedal Jurečka. Predložený návrh podľa neho zabezpečí spravodlivé dôchodky súčasným seniorom, ale aj ďalším generáciám.