Úvod Z DOMOVA Rekreačné poukazy budú môcť zamestnanci preniesť na rodiča

Rekreačné poukazy budú môcť zamestnanci preniesť na rodiča

Foto: archív

Platnosť rekreačných poukazov by mohla byť rozšírená pre ďalšie osoby, a to tak, že zamestnanec by rekreačný poukaz mohol preniesť na svojho rodiča. Poslanci tak chcú maximalizovať využívanie týchto poukazov a zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce a zákona o podpore cestovného ruchu koaličnej SNS.

Prenositeľnosť rekreačného poukazu na rodiča zamestnanca má podľa predkladateľov plošne podporiť možnosť využívania rekreačného poukazu zamestnanca a maximalizovať efektivitu ich pozitívnych vplyvov.

Vďaka možnosti prenosu rekreačného poukazu bude mať rodič zamestnanca s nižším disponibilným príjmom väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka, ktorá je potrebná na regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality ich života,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Podľa súčasného zákona sa rekreačný poukaz vydáva na fyzickú osobu a je neprenosný. Nárok naň majú zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej dva roky. Príspevok na rekreáciu je vo výške 55 percent oprávnených nákladov, najviac však do výšky 275 eur za kalendárny rok.

Rekreačné poukazy boli zavedené od roku 2019. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok na rekreáciu majú firmy s viac ako 49 zamestnancami. Pre menšie spoločnosti je možnosť poskytnúť zamestnancom rekreačný poukaz dobrovoľná. Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2025.