Úvod Zaujímavé Čítanie deťom v predškolskom veku podporuje rozvoj reči

Čítanie deťom v predškolskom veku podporuje rozvoj reči

Foto: archív

Niektorí rodičia čítajú rozprávkové knižky svojim malým deťom v nádeji, že im to uľahčí hovorenie a získajú záľubu v čítaní. Najnovšie výskumy potvrdili, že čítanie naozaj pomáha vytvárať v mozgu spojenia, podporujúce rozvoj reči. Stimuluje totiž jeho oblasti zodpovedajúce za rozvoj fantázie.

Vedci z lekárskeho centra pri detskej nemocnici v Cincinnati v Spojených štátoch dokázali, že čítanie deťom v predškolskom veku má významný vplyv na to, ako ich mozog spracúva príbehy a aký získajú vzťah k čítaniu.

Pomocou magnetickej rezonancie merali aktivitu mozgu detí vo veku 3 – 5 rokov, ktoré počúvali čítané príbehy primerané ich veku. Ukázalo sa, že u detí zvyknutých počúvať príbehy sa oveľa výraznejšie aktivovali špecifické oblasti mozgu, zodpovedné za rozvoj sémantiky a hovorenej reči.

Najviac sa však u nich stimulovali tie oblasti mozgu, ktoré dieťaťu pomáhajú vidieť príbeh „ako živý“. Rozvíjanie tejto schopnosti je ešte významnejšie v období, keď dieťa prechádza z prezerania obrázkových knižiek ku knihám, kde je len text a kde si musí samo predstaviť to, čo je v nich opísané.

Foto: archív
Foto: archív