Úvod Spoločnosť Doprava zo Šamorína do Bratislavy po Dunaji by mala trvať 25 minút

Doprava zo Šamorína do Bratislavy po Dunaji by mala trvať 25 minút

Foto: archív

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podpísalo v uplynulých dňoch zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 200 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na štúdiu realizovateľnosti k projektu vodnej osobnej dopravy po Dunaji do Bratislavy. Na základe neho by doprava zo Šamorína do hlavného mesta nemala trvať dlhšie ako 25 minút.

Ako uvádza Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Pro-Danubia, ktoré projekt Dunajbus pripravuje, cez pracovný týždeň sa v úseku Šamorín – Bratislava pohybuje denne približne 20-tisíc automobilov. V ranných či popoludňajších hodinách tak prichádza k rozsiahlym dopravným zápcham, spôsobujúcim pravidelné dvoj- až trojhodinové zdržanie.

Združenie na základe prieskumu verejnej mienky, realizovaného v lete 2017, zistilo, že verejnú lodnú prepravu by denne využívalo približne 6-tisíc ľudí a cesty by sa odľahčili o 1 500 áut. V rámci jednej cesty by bolo možné previezť až 140 pasažierov a 30 bicyklov. Lode by mali v časoch špičky15-minútové intervaly.

Združenie má v pláne vybudovať šesť nových prístavísk, a to Kyselica, Vojka, Eurovea, Au Café, River park, Devín, k trom existujúcim, ktorými sú Šamorín, Hamuliakovo a Čunovo. Štúdia na ďalšie napredovanie projektu má byť hotová vo februári 2019.

Foto: archív