Dušan Grúň – Šťastné a veselé

Vianočná pesnička z roku 1966