Úvod ZO ZAHRANIČIA Európska komisárka vyzýva na odškodnenie za systematický rasizmus

Európska komisárka vyzýva na odškodnenie za systematický rasizmus

Foto: archív

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vyzvala všetky krajiny sveta, aby väčšmi pracovali na odstraňovaní systematického rasizmu proti černochom. Takisto ich žiadala, aby priznali svoje chyby z minulosti a odškodnili ich.

Bacheletová v príhovore pred Radou OSN pre ľudské práva uviedla, že hlboko zakorenený rasizmus proti Afričanom a ľuďom s africkým pôvodom stále ovplyvňuje všetky stránky ich životov.

Komisárka pri predkladaní správy, vyžiadanej v súvislosti s vlaňajšou vraždou Georgea Floyda americkým belošským policajtom, povedala, že „je nutné vyrovnať sa s pozostatkami otroctva“.

Bacheletová v správe, v ktorej sa zaoberala systematickým rasizmom po celom svete, takisto vyzvala krajiny na riešenie „dedičstva“ transatlantického obchodu s otrokmi a kolonializmu.

Vyhlásila, že iba ak sa krajiny postavia čelom k chybám minulosti, môžu potom dúfať v „premenu štruktúr, inštitúcií a správania, ktoré vedú k priamej alebo nepriamej diskriminácii“.

Bacheletová upozornila, že dnešný systematický rasizmus a rasové násilie pramenia „z nepriznania zodpovednosti štátov a ďalších entít, ktoré sa podieľali na otroctve alebo z neho profitovali“.

Takisto si podľa nej musia priznať zodpovednosť za transatlantické obchodovanie so zotročenými Afričanmi a za kolonializmus. Takéto oficiálne priznanie je podľa eurokomisárky nutné aj u tých, ktorí „naďalej profitujú z týchto pozostatkov minulosti“.

Bacheletová pri predkladaní správy vyzvala krajiny na „vytvorenie, posilnenie a dostatočné financovanie komplexných procesov…, ktoré budú šíriť pravdu o tom, čo sa stalo a aké škody to stále spôsobuje“.

„Stanovenie pravdy o týchto pozostatkoch minulosti a ich dopadoch na dnešok, ale tiež podniknutie krokov zameraných na odstránenie ujmy prostredníctvom širokej škály kompenzácií – to všetko je rozhodujúce pri zahojení našich spoločností a pri zaistení spravodlivosti za tieto zločiny“.