Úvod Z DOMOVA Export, tvoriaci 90 percent nášho HDP, čelí koronakríze i brexitu. Na pomoc...

Export, tvoriaci 90 percent nášho HDP, čelí koronakríze i brexitu. Na pomoc prichádza Rada slovenských exportérov

Lukáš Parízek. (Foto: archív)

Začiatkom roka 2020, keď celý svet zasiahla kríza spojená s novým koronavírusom, začali štáty uzatvárať svoje hranice a prijímať obmedzujúce opatrenia, ktoré začali významne obmedzovať ekonomiky jednotlivých štátov, Slovensko nevynímajúc. Najvokálnejšími boli gastronomický segment a maloobchodníci, avšak významný dopad mali tieto obmedzenia aj na medzinárodný obchod.

Popri iných sektorových iniciatívach vznikla na Slovensku pod vedením bývalého štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Lukáša Parízka aj Iniciatíva na podporu exportu. „Zámerom bolo poukázať na dôležitosť exportu pre slovenskú ekonomiku.

Dostával som informácie o obmedzeniach na hraniciach, o problémoch s medzinárodnou prepravou ako aj o poklese dopytov z tretích krajín. Na moje prekvapenie sa počas dvoch mesiacov podpísalo pod našu iniciatívu takmer 150 spoločností s celkovými tržbami viac ako 1 miliarda eur. Tento nemalý dopyt viedol k založeniu Rady slovenských exportérov,“ povedal pre portál napalete.sk Parízek.

V skutočnosti viac ako 90 percent slovenského HDP tvorí práve vývoz zo Slovenska. Niektorí odborníci tvrdia, že to je len vďaka automobilkám, v skutočnosti tie tvoria zhruba polovicu celkového exportu.

„Počas mojej práce na ministerstve som mal možnosť štyri roky intenzívne vnímať medzinárodné vzťahy a globálne dianie, mal som informácie z prvej ruky a Slovensko zastávalo významné medzinárodné posty a viedlo rôzne predsedníctva, čelili sme samozrejme aj brexitu.

Ak by som mal všetky tieto poznatky zhrnúť do jednej vety, je to všetko o ekonomických záujmoch. Tie určujú chod medzinárodných vzťahov, sú motorom integrácie, ale aj dezintegrácie, často aj konfliktov, ktoré následne vznikajú. Viedol som početné podnikateľské delegácie do rôznych krajín, a načúval našim podnikateľom.

Tí ma utvrdili v tom, že sa na Slovensku nedostatočne venujeme budovaniu zdravej a konkurencieschopnej ekonomiky a podpore exportu, a s tým súvisiacej globálnej identity Slovenska. Súčasná situácia je toho dôkazom, domáca podpora podnikateľom a ekonomické stimuly počas krízy sú absolútne nedostatočné, už len keď to porovnáme s okolitými štátmi,“ pokračuje Parízek.

Dnes má Rada slovenských exportérov (RSE) viac ako 50 plnohodnotných členov a uzatvára partnerstvá s rôznymi subjektmi, od štátnych inštitúcií, cez podnikateľské asociácie, komerčné banky až po zahraničných partnerov v podobe ambasád alebo dvojstranných obchodných komôr.

Podľa jej vedenia je cieľom prepojiť všetkých relevantných hráčov, zdieľať informácie, odstrániť duplicity a vytvárať sieť vzťahov. Tie dnes fungujú najmä v digitálnej podobe, keď sa v čase obmedzení stretávame a pracujeme online.

Foto: archív

Aj s týmto cieľom spustila RSE unikátny web www.exporteri.sk, ktorý predstavuje kompletné menu pre slovenského exportéra. Dočítate sa najnovšie ekonomické spravodajstvo, máte súhrn ponuky štátnej podpory, mechanizmy a možnosti financovania, dokonca aj integrovaný kalendár pripravovaných aktivít v podobe seminárov, veľtrhov a podnikateľských misií.

„Nevymýšľali sme nič nové, iba sme sústredili všetky dostupné informácie na jedno miesto, aby sme zjednodušili život slovenskému podnikateľovi,” vysvetľuje Parízek. Podľa jeho slov je dnes portfólio exportu z pohľadu štátu roztrieštené a podfinancované. Chýba systematická štátna podpora a efektívne prepojenie s podnikateľmi.

Z dostupných informácií sa možno dozvedieť, že RSE spoluzakladali najmä metalurgické spoločnosti HENEKEN a OFZ. Avšak členmi sú dnes exportéri z rôznych sektorov ekonomiky ako napríklad farmaceutický priemysel (Chirana Medical), obranný priemysel (WAY Industries), potravinárstvo (Urpiner, Divas Drink), prípadne textilný priemysel (Chemosvit Fibrochem) alebo strojárstvo, energetika, či inovácie (PPA Controll, PSS Svidník, ESSEL, NG Aviation, Inobat a iné).

Táto exportná platforma dynamicky rastie, o čom svedčia aj mnohé mediálne výstupy a prvé úspechy. Lukáš Parízek vysvetľuje, že exportérom nejde len o dialóg so štátnymi inštitúciami, aj keď sa už podarilo mnoho. Napríklad dostať niektoré opatrenia do podnikateľského kilečka a taktiež exportéri pripomienkovali Plán obnovy.

Rada je taktiež súčasťou pracovnej skupiny na ministerstve hospodárstva a spolupodieľa sa na tvorbe strategických ekonomických dokumentov. „Pre podnikateľov je dôležité zdieľať medzi sebou skúsenosti a dostať správne informácie v reálnom čase.

Obracajú sa na nás s rôznymi požiadavkami, napr. ako dostať svojich odborníkov a špecialistov do tretích krajín počas obmedzení, hľadajú nové možnosti exportného financovania, alebo sa cez nás hlásia aj napríklad na EXPO v Dubaji,“ doplnil Parízek.

S poradenstvom podľa neho pomáhajú aj skúsení odborníci a medzinárodní experti, medzi ktorými sú aj niekdajší ministri, riaditelia bánk či skúsení diplomati a podnikatelia. „Náš poradenský tím sa neustále rozširuje a to ma naozaj veľmi teší,” dodáva.

Medzinárodnému networkingu napomáha aj globálna mapa slovenských diplomatických zastúpení, ktorá na webstránke rady exportérov poskytuje kontaktné informácie na slovenské veľvyslanectvá a ich ekonomické oddelenia ako aj honorárne konzuláty.

Podnikatelia si tak môžu nájsť užitočné kontakty aj na vzdialených trhoch v krajinách Afriky, Latinskej Ameriky alebo Ázie. Členom RSE sa môže stať ktorýkoľvek slovenský podnikateľský subjekt, ktorý buď exportuje alebo má o export záujem. Viac ohľadom členstva a možností spolupráce sa možno dočítať na adrese https://www.exporteri.sk/o-nas/.

Reprodukcia: archív