Úvod Spoločnosť Inklúzia Rómov je potrebná aj v zdravotníctve, tvrdia odborníci

Inklúzia Rómov je potrebná aj v zdravotníctve, tvrdia odborníci

Foto: TASR

Verejné politiky by sa mali zamerať na zvýšenie informovanosti Rómov o zdraví cez asistentov osvety zdravia. Tvrdia to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) na ministerstve financií v komentári, ktorý pripravili s odborníkmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) na ministerstve zdravotníctva.

„Potrebné sú tiež antidiskriminačné opatrenia, finančná podpora na prekonanie bariér k prístupu Rómov k službám, zlepšenie životných podmienok, bývania a základnej infraštruktúry, teda prístup k vode a hygienickej infraštruktúre,“ uvádzajú analytici. Dôležité je podľa nich aj zvyšovanie kultúrnej a jazykovej kompetencie zdravotníckeho personálu.

Pripomínajú, že zdravotný stav rómskej populácie je v porovnaní s väčšinovou populáciou výrazne horší, čo má dosah aj na úspešnosť v školstve a na trhu práce. Očakávaná dĺžka života pri narodení Rómov nedosahuje úroveň väčšinovej populácie. Aj dojčenská úmrtnosť je vyššia.

Dôvodom sú podľa odborníkov zlé životné podmienky a obmedzený prístup ku kanalizácii či pitnej vode, ako aj nedostatočné využívanie zdravotnej starostlivosti vo vylúčených komunitách. Prístup k zdravotníckym službám zhoršujú aj nízka informovanosť a osveta, diskriminácia, zlá dopravná infraštruktúra, finančné bariéry a vysoké náklady na lieky, ale aj kultúrne a jazykové rozdiely.

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) vo svojom prieskume v roku 2016 konštatovala, že vyše polovice rómskych domácností v Európe žije bez sprchy a kúpeľne a vyše polovice nemá prístup k verejnému odvozu odpadu. Podľa Rozvojového programu Spojených národov (UNDP) polovica rómskej populácie nevyhľadá lekársku pomoc, aj keď ju potrebuje. Informačné bariéry sa prenášajú aj do nižšej zaočkovanosti a nižšej účasti na preventívnych prehliadkach u detí aj tehotných žien.

Foto: archív

Program zdravotných asistentov v teréne predstavuje podľa IFP, OECD a IZP sľubnú cestu efektívnej podpory zvyšovania zdravia rómskej populácie. Tento program je na Slovensku zameraný na posilnenie informovanosti o zdravotných službách. „Zdravotnícki vyškolení obyvatelia rómskych osád pracujú priamo vo svojich komunitách a pomáhajú šíriť zdravotnú osvetu, koordinujú očkovania a preventívne prehliadky a pomáhajú preklenúť komunikačnú bariéru medzi rómskymi pacientmi a zdravotníkmi,“ uvádzajú inštitúcie.

Konkrétne návrhy na zlepšenie verejných politík v oblasti zdravia rómskej populácie majú byť predstavené v nadchádzajúcej revízii výdavkov venovanej skupinám, ktoré sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Revíziu výdavkov pripravuje Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR.