Úvod ZO ZAHRANIČIA Japonsko nebude mať kde skladovať rádioaktívnu vodu z Fukušimy

Japonsko nebude mať kde skladovať rádioaktívnu vodu z Fukušimy

Foto: archív

Spoločnosť, ktorá má na starosť správu japonskej atómovej elektrárne Fukušima I, poškodenej v dôsledku ničivého zemetrasenia v roku 2011, nebude mať do troch rokov kde skladovať obrovské množstvo rádioaktívnej vody. Rastie tak tlak na vládu a miestne obyvateľstvo, keďže nevedia dosiahnuť zhodu v otázke týkajúcej sa budúcnosti rádioaktívnej vody.

Spoločnosť momentálne skladuje v približne tisíc nádržiach viac ako milión ton spracovanej, ale rádioaktívnej vody. Experti odporúčajú jej riadené vypustenie do mora, miestni obyvatelia sú však proti takémuto postupu. Experti upozorňujú na to, že skladovanie kontaminovanej vody predstavuje hrozbu radiácie a komplikuje úsilie o dekontamináciu elektrárne.

Elektráreň Fukušima I silno poškodilo zemetrasenie a vlny cunami z 11. marca 2011. Prírodný živel vyradil z činnosti chladiace systémy elektrárne, spôsobil prehriatie jej reaktorov a únik radiácie do okolia. Išlo o najhoršiu atómovú katastrofu od výbuchu v Černobyli v roku 1986.

Likvidácia následkov katastrofy v komplexe elektrárne potrvá celé desaťročia. Jednou z najťažších úloh bude odstraňovanie roztaveného paliva zvnútra reaktorov, ktoré by sa malo začať v roku 2021.