Objavili ste Viktora Orbána a jeho pravú, veľkomaďarskú, tvár? Zarezonoval vám v ušiach tesne pred voľbami jeho výrok o „odtrhnutých územiach“? A kde ste boli predtým? Nijaké „odtrhnuté územia“ neexistujú, neexistovali, ani nebudú, pretože to by neexistovala slovenská štátnosť, ani Slovenská republika, ale ona jestvuje a aj bude.

Toto je moja reakcia a bodka za výrokom Viktora Orbána z júla 2023. Lebo na rozdiel od vás, farizejov, mám za sebou celú paletu novej apológie, čiže obrany slovenských národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky a slovenského národa spolu s ďalšími úprimnými slovenskými národovcami, vlastencami či rodoľubmi. Nahliadnime však do sveta veľkomaďarskej iredenty.

Pripravil som pre vás stručného sprievodcu, pretože, žiaľ, Viktor Orbán, aj Fidesz, aj Jobbik, aj Hnutie 64 žúp či Naša vlasť a ďalšie iredentistické strany, spolky, inštitúcie, dokonca provládne budú existovať, kým nebude zo slovenskej strany trvalá, dôrazná, systémová a principiálna odozva a ochrana našich národno-štátnych záujmov.

To všetko s radikálnou obranou nespochybniteľnej integrity Slovenskej republiky, a to aj v úzkej spolupráci s okolitými štátmi Rumunskom, Českou republikou (Benešove dekréty), Srbskom i Rakúskom.

To znamená, že kým nebude pri moci silná pronárodná vláda a skutoční vlasteneckí politici, ktorí za kávičku „dobrých vzťahov“ či selfíčka na futbale nepredajú ani jedného Slováka, ani sedem detí z Rohoviec, ani meter štvorcový zvrchovaného a nedeliteľného slovenského územia.

Dúfam, že všetci apologéti maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý to tej Európskej únii akože „nakladá“, sa konečne zobudili zo sna, vrátane jeho najväčšieho „pronárodného“ obdivovateľa…

Skutoční vlastenci kontra farizeji
Aj tu vidieť, aká je dôležitá integrita politikov. Pre skutočných vlastencov – na rozdiel od farizejov a populistov, čo len raz za štyri roky objavia maďarskú iredentu – verbálny a politický útok na slovenskú zvrchovanosť, suverenitu a štátnosť nie je nijakým ojedinelým výkrikom z tmy.

Je trvalou stratégiou a studenou vojnou veľkomaďarskej iredenty proti SR, spochybňujúcej hranice a suverenitu aj v ďalších štátoch susediacich s Maďarskom.

Foto: archív

Preto problematiku, aj maďarskú politiku trvalo a nepretržite monitorujú, upozorňujú, ale aj pripravujú obranné stratégie a keď treba, tak dôrazne reagujú len skutoční slovenskí vlastenci, národovci, národniari, patrioti, rodoľubi či matičiari… Len toto sú pre mňa uveriteľní slovenskí a národní politici.

Dajme skúšku správnosti: Kde ste boli pri podobných, ba ešte ostrejších výrokoch, atakoch a dokonca legislatívnych aktoch v minulosti a čo urobili na obranu Slovákov a republiky? Pripomeňme si zopár výrokov a posrojov Viktora Orbána.

“Nebudem nikdy súhlasiť s rozdelením maďarského národa…“ „Dnes je celá národná politika o budovaní pätnásťmiliónového inštitucionalizovaného spoločenstva, čo znamená, že každý Maďar, ak chce, dostane sa do inštitucionalizovaného osobného vzťahu s maďarským štátom.“

„Veríme v jednotný a spolupatričný národ a chceme použiť všetky európske možnosti na dosiahnutie nášho cieľa. Autonómia, dvojaké občianstvo, posilnenie kultúrnej identity, hospodárska spolupráca“ (po stretnutí s predsedom SMK Bélom Bugárom v Číčove v okrese Komárno)

V Košiciach (2004) hovoril o meste, ktoré sa nachádza na „násilím a nožom rozkrojených územiach“ a označil ich za najvýznamnejšie mesto „Felvidéku“… V roku 2002 spochybnil Benešove dekréty (ktoré sú súčasťou usporiadania po 2. svetovej vojne podobne, ako je Trianonská zmluva súčasťou po 1. svetovej vojne).

V júni 2020 pri stom výročí Trianonskej zmluvy okrem iného predostrel trvalé plány Budapešti: spájať maďarský národ a jeho silu ponad štátne hranice, budovať silnú armádu, vydržať a čakať na „piatu trianonskú generáciu“, ktorá opäť privedie Maďarov k sláve a víťazstvu v rozhodujúcej bitke.

Orbánov slovník iredenty
Orbán je skúsený rétor a vie používať nielen ostré výrazy zo slovníka maďarskej iredenty, ale aj mytologický a symbolicko-obrazný jazyk, ktorému rovnako Maďari rozumejú. Je rovnako dôležité, aby jeho rôzne štýly a reči dokázali správne dekódovať aj slovenskí politici.

Z logiky veľkomaďarského sentimentu vyplýva, že nielen Orbán, ale aj všetci aktivisti iredenty považujú za „konečné riešenie“ revíziu hraníc podľa kréda „Nem, nem soha!“ (Nie, nie, nikdy – rozumej viac… roztrhnúť Maďarov…)

Kde ste boli, keď podľa Orbána nastolenie ešte tvrdších požiadaviek má čakať na piatu generáciu po Trianone? Kde ste boli, keď sa objavovali opakovane požiadavky na územnú, ale aj tzv. samosprávnu autonómiu?

Foto: archív

A kde ste boli, keď sa na zvrchovanom území Slovenska objavili predvolebné pouličné pútače Jobbiku k maďarským voľbách v maďarčine, oslovujúcich slovenských Maďarov, ktorí na základe zákona o dvojakom občianstve mohli v Maďarsku voliť?

Prečo ste kolaborovali a súhlasili so zákonmi, ktoré posilňujú dezintegráciu maďarskej menšiny na Slovensku? Vy, čo sa dnes rozhorčujete nad výrokom Orbána, prečo ste oslabili štátny jazyk a súhlasili, aby sa slovenčina učila na Slovensku v školách, kde sa vzdelávajú deti príslušníkov menšiny, len ako “cudzí jazyk“?

Brali ste menšinové strany maďarskej menšiny do vlády, ustupovali ste im, zapredávali slovenských občanov na južnom Slovensku a teraz sa pohoršujete, že spoza Dunaja nás berú len ako nejaké „odtrhnuté územia“, či iredentistickým slovníkom ako obyvateľov na „dočasnej okupovanom území“?

Čo ste urobili proti tridsaťROČNEJ tendenčnej interpretácii dejín Slovenska podľa Maďarskej Iredentisticko-šovinistickej historiografie?

Pripomeňme nám, aká bola vaša reakcia na výrok, že „Západ znásilnil tisícročné hranice Strednej Európy“? Ako ste reagovali na vysvetlenie Orbána, že „túto zradu Maďari Západu nikdy nezabudnú“? Nemali by ste zabúdať, že práve tu je skrytý zdroj a príčina Orbánovho dlhoročného vzdorovania Bruselu.

A kto z vás sa ozval alebo niečo štátnické urobil či rozhodol, alebo aspoň na obranu navrhol, keď premiér Viktor Orbán  odovzdával štátne vyznamenanie – Rad maďarskej cti bývalej štátnej občianke SR Ilone Tamásovej za prijatie dvojakého občianstva a preukazu zahraničného Maďara?

Milióny z Budapešti na iredentu
Čo ste urobili a ako skontrolovali použitie miliónových dotácií z Nadácie Gabriela Bethlena pre menšinové organizácie Maďarov na Slovensku, napríklad aj pre kontroverzné Združenie za spoločné ciele? Veď už len ten samotný iredentistický názov by vás mal zodvihnúť z teplej stoličky.

Viete, že na Slovensko pritieklo len za desať rokov (2011 – 2020) takmer 145 miliónov eur z Budapešti? Kde ste boli, čo ste urobili na ochranu slovenskej integrity, ktorú spochybňoval aj István Samu, donedávna popredný predstaviteľ SMK, zakladateľ Hnutia nová jednota (Új Egység Mozgalom) so sídlom v Kolárove?

Ako ste bránili Slovensko pred výrokom Istvána Samu na verejnej sociálnej sieti: „Hnutie nová jednota… buduje cestu vedúcu k maďarskému národnému zjednoteniu,“ keď bolo jasné ako to myslí, keďže priložil obrázok znázorňujúci, ako sa Veľké Maďarsko po Trianone rozpadlo? Nič ste ako verejní funkcionári štátu neurobili na jeho a našu ochranu.

Foto: archív

Ani vtedy, keď burcoval, aby Maďari „nezabúdali“, lebo „história sa ešte neskončila a nič nie je nemenné“. Minimálne dvaja ústavní činitelia za vlády Smeru, SNS a Mostu vedeli, že hnutie Istvána Samu udržiava dobré vzťahy s krajne pravicovým maďarským Hnutím naša vlasť, ktoré založili ešte radikálnejší nespokojenci z extrémistického a revizionistického Jobbiku. A nič…

Farizejsky plačete nad „anexiou“ Krymu, ale čo ste urobili a ako reagovali na anexiu občanov SR cudzou mocou a jej zákonom o dvojakom občianstve?

Vy, farizeji a „zákonníci“ ste naopak našu recipročnú normu oslabili. Kde ste boli, hluchí a slepí, keď maďarský kresťanský demokrat Ištván Simicskó uviedol na margo tohto zákona, že „bude jasné, že Maďarsko je štátom pätnástich miliónov Maďarov“ a súčasne hovoril o „nedokončenej práci a nevyrovnaných dlhoch“ v súvislosti s Trianonom? Chcete azda nejaké „dlhy splácať“, keď ste čušali ako voš pod chrastou?

A osočovali nálepkami a zavádzajúcimi floskulami skutočných vlastencov, ktorí aspoň slovom – tak ako naši národobuditelia – bránili Slovensko – za nacionalistov, šovinistov či extrémistov, ktorí vraj vyťahujú maďarskú kartu a údajne  narúšajú dobré vzťahy doma aj s Budapešťou?

Cezhraničné zasahovanie
Vy, čo už máte v šuplíku pripravený legislatívny zámer zákona o postavení národnostných menšín v „tejto krajine“ a po voľbách ste pripravení ho okamžite podať na rokovanie budúceho parlamentu, lebo súčasná čaputovej úradnícka vláda to už nestihne?

Vy, sulíkovci, matovičovci, remišové, kollárovci, psedodemokrati a všelijaká antislovenská verbež, čo sa na Slovensku priživuje, čo ste hlasovali za Programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera, kde ste pojem „národnostná menšina“ použili až pätnásťkrát a pojem národ ani raz?

Kde beriete morálne právo štylizovať sa za ochrancov slovenskej štátnosti, ktorú vaše alebo vašim názorom blízke subjekty, nikdy nechceli a štát a Slovenskú republiku máte len za „túto krajinu“?

Prečo ste v roku 2017 dopustili zakomponovanie tzv. druhej národnosti do sčítania obyvateľov SR, ktorá mala umelo znásobiť počet Maďarov a menšín na Slovensku, aby sme ani de jure neboli národným štátom?

Foto: Pavol Privalinec

V tej súvislosti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vyzval Maďarov žijúcich v Slovenskej republike, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti. Už pred touto výzvou z Maďarska rozbehol tretí sektor iredenty na internete a sociálnych sieťach cezhraničné zasahovanie s kampaňou zameranou na obyvateľov južného Slovenska, aby sa prihlasovali za Maďarov…

A vy nič, vy ste len parlamentní muzikanti… Ani okom ste nemihli, keď ste čítali zvodky o cezhraničnej kampani Maďarov, do ktorej sa na sociálnej sieti zapojil aj štátny tajomník maďarskej vlády János Árpád Potápi videom, v ktorom vyzval všetkých Maďarov vo Felvidéku (Vysočine, Hornej zemi), aby zobrali svojich Maďarov do sčítania ľudu.

Ako ste komentovali jeho iredentistickú zdravicu podľa slov Gyulu Illyésa „zo srdca Budapešti, hlavného mesta národa“? A aké opatrenia ste podnikli keď iredentistický portál Felvidék.ma zverejnil škandalóznu anketovú otázku „Ako veľmi môže na stupnici do desať slovenský štát nenávidieť svojich Maďarov?“

A ako ste reagovali, vládni politici a elitní sledovatelia všetkého zla, na slová Potápiho, štátneho predstaviteľa Maďarska, že „pod slovenským štátom mám na mysli súčasných guvernérov tohto až štyridsaťdeväťtisíc tridsaťšesť štvorcových kilometrov ukradnutého majetku – bez ohľadu na to, či je súčasná farba červená, hnedá alebo popolavá“? Predpokladám, že nijako.

Populistickí a nedovzdelaní
Nie ste len populisti, farizeji, ale aj nedovzdelaní v histórii a reáliách slovensko-maďarských vzťahov a nedokážete posúdiť naše potenciálne ohrozenie z juhu. Iredentistický pojem „odtrhnuté územia“ pochádza z príhovoru vrcholného maďarského politika Istvána Rakovszkého v národnej rade.

V júni 1920 vyhlásil, že „odtrhnutie určitých území je iba dočasné a časti niekdajšieho Maďarska, ktorého sa zmocnili iné krajiny, zostanú naveky neoddeliteľnou súčasťou jedného veľkého celku a ktoré budú naveky späté s Veľkým Maďarskom“.

Až teraz, dva mesiace pred voľbami vám Viktor Orbán nahral na smeč a vy ani neviete, že tie veľkomaďarské šábesy sa v Rumunsku uskutočňujú každý rok, že sa tam pripravujú stratégie, plány, noví lídri aj aktivisti a dokonca, že sa tam zúčastňujú aj cirkevní hodnostári z istej maďarskej cirkvi, ktorých iredentistický jazyk je rovnako ostrý ako ten Orbánov.

Preto vám neverím, že by ste skutočne a z presvedčenia bránili Slovenskú republiku, že by ste úprimne obhajovali princíp zvrchovanosti, ktorý angažovane potláčate, len čo vystúpite z lietadla v Bruseli.

Neverím vám, že by ste trvalo a principiálne vedeli hájiť slovenské národno-štátne záujmy. Len ste využili príhodný čas a príležitosť raz sa zviditeľniť aj slovenskej vlasteneckej scéne ako vlk v rozprávke o kozliatkach.

(Autor je novinár, publicista, analytik, lektor, mediálny a komunikačný poradca, pronárodný a občiansky aktivista. Vyštudoval Katedru žurnalistiky na FF UK v Bratislave.  Ako poslanec pôsobil šesť rokov vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá. V parlamente, aj Inštitúte národnej politiky Ľudovíta Štúra, ktorý založil, sa aktívne venoval národným témam, menšinovej problematike, či postaveniu štátneho jazyka. Od roku 2022 pôsobí v hnutí Republika)

Foto: archív