Úvod ZO ZAHRANIČIA Kauza Budapešť kontra migranti: ústavný súd nepotvrdil suverenitu maďarského práva nad právom...

Kauza Budapešť kontra migranti: ústavný súd nepotvrdil suverenitu maďarského práva nad právom EÚ

Foto: archív

Ústavný súd Maďarska rozhodoval v prípade minuloročného rozsudku Súdneho dvora Európskej únie v otázke Bruselom kritizovaného maďarského migračného zákona. Vo verdikte sa uvádza, že „abstraktná interpretácia ústavy nemôže viesť k skúmaniu verdiktu Súdneho dvora EÚ“. Maďarský súd tak nepotvrdil nadradenosť národného práva nad právom EÚ.

Maďarsko má podľa ústavného súdu právo uplatňovať vlastné pravidlá, ak EÚ neprijme dostatočné opatrenia na spoločnú implementáciu európskeho práva. Ústavný súd rozhodoval o podnete ministerky spravodlivosti Judit Vargovej, v ktorom bola spochybnená nadradenosť úniového práva nad maďarským národným právom.

Vo verdikte Súdneho dvora EÚ zo 17. decembra 2020 sa uvádza, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ v oblasti konaní o poskytovaní medzinárodnej ochrany a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na jeho území.

Európska komisia podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko týkajúcu sa nesplnenia povinností. Žaloba súvisí s tým, že maďarské úrady nezákonne väznili žiadateľov o medzinárodnú právnu ochranu v tranzitných oblastiach na maďarsko-srbských hraniciach. Okrem toho vracali späť žiadateľov o azyl, čím podľa EK prišlo k porušeniu európskych smerníc o prijímaní a navracaní nelegálnych migrantov.

Na rozsudok zareagovala ľudskoprávna organizácia Maďarský helsinský výbor, podľa ktorej Ústavný súd Maďarska jednoznačne hovorí o tom, že maďarská vláda musí vykonať vlaňajší rozsudok Súdneho dvora Európskej únie a “neľudské zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl musí byť skončené”.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó však vyhlásil, že verdikt ústavného súdu pomáha vláde, aby aj naďalej nekompromisne chránila bezpečnostné záujmy Maďarska.

Foto: archív

„Súd jasne povedal, že kým uplatnenie systému pravidiel únie týkajúce sa prisťahovalectva je nedostatočné, dovtedy má Maďarsko právo v záujme ochrany svojich hraníc uplatňovať doplňujúce vlastné národné riešenia,“ dodal Szijjártó.

Vo verdikte Súdneho dvora EÚ zo 17. decembra 2020 sa uvádza, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, vyplývajúce z práva EÚ v oblasti konaní o poskytovaní medzinárodnej ochrany a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na jeho území.

Európska komisia (EK) podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko týkajúcu sa nesplnenia povinností, za to, že úrady väznili žiadateľov o medzinárodnú právnu ochranu v tranzitných oblastiach na maďarsko-srbských hraniciach. Okrem toho vracali späť žiadateľov o azyl, čím podľa EK prišlo k porušeniu európskych smerníc o prijímaní a navracaní nelegálnych utečencov.