Úvod Z DOMOVA Klub 500: Ďalšie obmedzenia štátu pre koronavírus by boli pre podniky likvidačné

Klub 500: Ďalšie obmedzenia štátu pre koronavírus by boli pre podniky likvidačné

Foto: archív

Prípadné ďalšie obmedzenia zo strany štátu súvisiace so šírením koronavírusu môžu byť pre viaceré slovenské podniky doslova likvidačné. Poukazujú na to zástupcovia najväčších zamestnávateľov združení v Klube 500. Vláda preto pri zavádzaní ďalších opatrení musí postupovať citlivo. A to aj preto, že súčasná pomoc od štátu je už v dnešnej situácii podľa Klubu 500 absolútne nedostatočná.

Aktuálna výška príspevkov totiž firmám nepokrýva ani náklady na odvody a dane zamestnancov. Klub 500 preto vyzýva vládu SR, aby pri prijímaní ďalších opatrení na zabránenie šírenia pandémie brala do úvahy situáciu, v akej sa podniky ocitli po prvej vlne pandémie a urýchlene pristúpila k navýšeniu podpory a predĺženiu doby pomoci.

Predstavitelia Klubu 500 považujú za nevyhnutné chrániť život a zdravie ľudí, no na druhej strane dodávajú, že prípadné zavedenie plošných reštrikcií v budúcom období by malo pre podniky i ekonomiku fatálne následky.

Veria, že aj napriek nedávnym vyjadreniam o potrebe zaviesť prísnejšie opatrenia, budú vláda aj aj Ústredný krízový štáb, opatrní. Zástupcovia najväčších zamestnávateľov združení v Klube 500 situáciu na Slovensku i v ďalších krajinách pozorne sledujú.

Obmedzenia v dôsledku prvej vlny pandémie dostali mnohé firmy na kolená. Väčšina podnikov je stále v neistote a ďalšie prísne obmedzenia si nemôžu dovoliť. Podľa Klubu 500 podniky vyčerpali svoje rezervy a aj napriek miernemu zlepšeniu zákazkovej náplne je situácia naďalej kritická. Prioritou preto musí byť ochrana pracovných miest a príprava opatrení na podporu ekonomického rastu.

„Potrebujeme vedieť, aké boli prínosy predchádzajúcich opatrení, ale tiež ekonomické straty a všetky konkrétne dôsledky. Akékoľvek nepremyslené sprísňovania, prípadne uzatváranie ekonomiky, obmedzenie migrácie pracovnej sily, ako aj distribúcie tovarov a služieb,  by mohli mať nezvratné a katastrofálne následky na mnohé slovenské podniky,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Export aj import sa na Slovensku medziročne prepadli o približne 40 percent. Mnohé podniky museli pre rozsiahle obmedzenia pristúpiť k výrazným škrtom vrátane redukcie počtu pracovných miest.

Foto: archív

Priemyslu a službám sa ani po uvoľnení obmedzení nepodarilo úplne spamätať, a to ani napriek príspevkom od štátu. Mnohé firmy siahajú už na dno rezerv a ďalší finančný vankúš nemajú. Klub 500 opakovanie zdôrazňuje, že výšku štátnej pomoc treba zdvojnásobiť.

„Aktuálna výška príspevkov štátnej pomoci pokrýva len zlomok osobných nákladov na zamestnanca. Štátna pomoc po vypuknutí krízy síce zvrátila tie najhoršie scenáre, dnes však podnikom dochádza dych.

Navrhujeme zásadným spôsobom zvýšiť kompenzáciu – a to na maximálnu výšku 1100 eur na zamestnanca. Táto suma by pokrývala necelých 72 percent celkových osobných nákladov, čo by v praxi znamenalo významnú pomoc pre udržanie zamestnanosti,“ hovorí Gregor.

Klub 500 preto vyzýva vládu SR, aby pri prijímaní opatrení za zabránenie šírenia pandémie brala do úvahy situáciu, v akej sa podniky ocitli po prvej vlne pandémie. Klub 500 zároveň verí, že členovia vlády si uvedomia, že vyššia štátna podpora je nevyhnutná a dôležitá pre udržanie pracovných miest, pre ďalšie fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva či služieb. Zároveň poukazujú na to, že vláda má stále k dispozícii približne miliardu eur vyčlenenú  z eurofondov na boj s koronakrízou.