Úvod Z DOMOVA Liberalizmus v praxi: Radičová diskriminovala doktorandku pre jej politickú príslušnosť a názory...

Liberalizmus v praxi: Radičová diskriminovala doktorandku pre jej politickú príslušnosť a názory na očkovanie

Iveta Radičová a Lucia Hilka Majková. (Fotomontáž: archív)

“Liberálna demokracia stojí na štyroch základných hodnotách – na ľudskej dôstojnosti, slobode, na nediskriminácii a solidarite. Trocha sme na to akoby zabudli.” Autorkou týchto slov je bývalá premiérka Iveta Radičová, známa častým zdôrazňovaním faktu, že v novembri 1989 sme si vydobyli slobodu slova, vierovyznania a názorovej plurality.

V praxi však hodnoty, ktoré verbálne vyzdvihuje, flagrantne porušuje. Dôkazom je aj skúsenosť bývalej študentky bratislavskej Paneurópskej vysokej školy, v súčasnosti kandidátky hnutia Republika vo voľbách do NR SR.

Lucia Hilka Majková si na spomenutej škole plánovala dokončiť svoje vysokoškolské vzdelanie získaním titulu PhD. v odbore politický marketing a politická komunikácia. Dvojročné štúdium prebiehalo bezproblémovo až do chvíle, kým nezačala pandémia covidu a očkovacia kampaň.

Majková v tom čase zverejňovala na svojom profile na sociálnej sieti statusy zamerané proti vakcinácii, čo dekanka fakulty masmédií a jedna z jej vyučujúcich Iveta Radičová vyhodnotila ako “neprijateľné správanie” študentky. Neskôr Majkovej priťažilo, keď na sociálnej sieti zverejnila informáciu, že sa stala radovou členkou politického hnutia Republika.

”Pani profesorka Iveta Radičová s pánom docentom Martinom Kasardom a ďalšími pedagógmi školy si ma predvolali ‘na koberec’ a vytkli mi moje ’správanie’ v súvislosti s mojimi verejne vyjadrovanými názormi na povinné očkovanie proti covidu a tiež ma obvinili, že som ‘rusofilka’, hoci nijaké proruské statusy som nikdy nedávala.

Vyzvali ma, aby som sa prestala zúčastňovať demonštrácií proti pandemickým opatreniam a uverejňovať príspevky proti očkovaniu. Takisto mi vyčítali moju politickú príslušnosť k Republike s tým, že je označovaná za fašistickú stranu, hoci o tom nerozhodol nijaký súd, ani nik z hnutia nebol odsúsený za fašizmus,” povedala Majková pre portál napalete.sk.

V čase zverejnenia kandidatúry Majkovej v komunálnych voľbách nabrali udalosti rýchly spád. Dekanka Radičová jej oznámila, že si má vybrať medzi politickou kariérou a štúdiom. Vzápätí jej Radičová oznámila, že nemôže pokračovať v písaní doktorandskej práce, ktorá už bola tesne pred dokončením, a určila jej novú prácu na tému “Sloboda slova”.

Majková následne štúdium odložila. Po jeho obnovení si škola opätovne vyinkasovala zápisné a každý mesiac študentke účtovala poplatok 360 eur. “Pani Radičová mi napriek tomu nedala študijný rozvrh, nepustila ma k nijakej prednáške, nedostala som nijaký zápočet, neumožnili mi nijakú skúšku.

Preto som vedeniu vysokej školy napísala list, aby mi vrátili zápisné a školné, ktoré som platila osem mesiacov, pretože mi zo strany školy nebolo nič odprednášané ani odprezentované.

Nik mi však neodpovedal, ani mi nevrátili peniaze. V podstate mi pani Radičová týmto spôsobom naznačila, že mám zo školy odísť, čo som nakoniec pod tlakom okolností urobila. Nemám tak ani svoje peniaze ani doktorát,” uviedla.

Majková prístup k jej osobe zo strany vedenia školy a predovšetkým dekanky Radičovej považuje za názorový apartheid, diskrimináciu pre politické presvedčenie a politizáciu školstva, ktoré sú v demokratickej spoločnosti neprípustné.

“Postup voči mne bol nekorektný a, žiaľ, nebola som v škole jediná, ktorej sa takáto vec stala. Peniaze už nebudem žiadať späť, ale chcem, aby o neserióznosti tejto školy, kde panuje neoliberálna a progresívna ideológia, a kde študujúcich s iným, respektíve proslovenským názorom šikanujú, ľudia vedeli,” uzavrela Majková.

Foto: archív