Úvod Spoločnosť Manželstvo nám predlžuje život, ale pridáva kilá

Manželstvo nám predlžuje život, ale pridáva kilá

Foto: archív

Ak zvažujete, či „do toho ísť“ alebo nie, aktuálne štúdie českých sociológov vám možno napovedia: ukázali totiž, že vydaté ženy a ženatí muži sú zdravší, spokojnejší a žijú dlhšie. Vo výskume sa vedci zo Sociologického ústavu AV ČR zamerali na vzťahy medzi rodinným životom a telesným i duševným zdravím.

Okrem iného sa ukázalo, že ľudia žijúci v manželstve sa dožívajú vyššieho veku – muži až o deväť rokov, ženy o osem. Vedúca výskumu Dana Hamplová však tvrdí, že sa tieto rozdiely postupne menia. Na začiatku šesťdesiatych rokov predlžovalo manželstvo život asi o tri roky, o tridsať rokov neskôr už ženatí muži „prežívali“ slobodných až o deväť rokov.

„Odvtedy však už rozdiely v dožití veku stagnujú a rozhodne sa ďalej neprehlbujú,“ dodáva sociologička. K dlhšiemu životu podľa nej prispieva najmä sociálna a emočná opora, ale tiež finančná solidarita, ktorá v manželstve funguje.

Všeobecne majú ľudia žijúci v páre výhodu takmer vo všetkých oblastiach týkajúcich sa zdravia. Ak vydaté ženy a ženatí muži ochorejú, majú väčšiu šancu na prežitie a uzdravenie. Menej často trpia depresiami a ďalšími psychickými ťažkosťami a zriedkavejšie podliehajú závislosti od alkoholu a drog. Ale v jednej oblasti majú predsa len horšie výsledky ako slobodní, rozvedení a vdovci: častejšie trpia nadváhou.

Vedci okrem toho potvrdili, že rodičovstvo súvisí s kvalitou života najmä u žien a že bezdetné ženy pijú viac ako matky. Prekvapivo najväčšiu spotrebu alkoholu zaznamenali u mužov žijúcich vo vzťahu. Platí to však aj v iných krajinách.