Úvod Ekonomika Matečná: Živočíšna výroba v podhorských oblastiach si zaslúži podporu

Matečná: Živočíšna výroba v podhorských oblastiach si zaslúži podporu

Foto: archív

Poľnohospodárske družstvo Mestečko v Púchovskom okrese môže byť príkladom podnikov, ktoré tvoria kostru slovenského poľnohospodárstva a vidieka a ktoré si zaslúžia podporu a pozornosť. Počas návštevy družstva spojenej so zelenou žatvou to povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

„Žatva neznamená len žatvu obilia. Obilnicami Slovenska sú Východoslovenská nížina, juh Slovenska a Bratislavský kraj, ale celý zvyšok – stred a severovýchod Slovenska tvoria zvyčajne pasienky. Živočíšna výroba je práve v takýchto podnikoch nosným programom a v kombinácii s produkciou hnoja dáva možnosť lepšie využívať krajinu, lepšie zadržiavať vodu v krajine. A myslím si, že toto v južnej a juhovýchodnej časti Slovenska chýba,“ zdôraznila ministerka.

Zelená žatva podľa nej znamená zber krmovín a základ živočíšnej výroby. „Musíme dbať na to, aby sme podporili živočíšnu výrobu, lebo je to zdroj príjmov pre poľnohospodárov, ochrany a udržiavania krajiny a zamestnanosti. PD Mestečko je príkladom družstva, ktoré kosí krmoviny nie raz, ako vyžaduje Európska komisia, ale kosí vtedy, keď je to potrebné, keď je to v najlepšej zrelosti a keď má pastva najviac živín,“ doplnila Matečná.

PD Mestečko podľa jeho predsedu Petra Ježa oslavuje v tomto roku 60. výročie vzniku. Obhospodaruje asi 800 hektárov ornej pôdy a približne 1600 hektárov lúk a pasienkov v podhorskej a horskej výrobnej oblasti. „Chováme asi 1200 kusov hovädzieho dobytka, 1700 oviec a 200 kôz. Poloha nás predurčuje zamerať sa na živočíšnu výrobu, robiť zelenú žatvu. Sme odkázaní na trávne senáže, pestovanie viacročných krmovín a, samozrejme, aj obilnín a kukurice,“ priblížil Ježo.

Súčasťou PD Mestečko je aj strojnícka, gumárenská, textilná výroba a stavebné činnosti. Ročný obrat družstva sa pohybuje na úrovni sedem až desať miliónov eur, 60 až 70 percent tržieb podniku tvorí poľnohospodárska výroba.

Foto: Michaela Kolimárová