Úvod Z DOMOVA Mimovládka navrhuje privatizáciu Slovenskej pošty, železníc, letiska, SPP, VZP, kúpeľov, lesov či...

Mimovládka navrhuje privatizáciu Slovenskej pošty, železníc, letiska, SPP, VZP, kúpeľov, lesov či TIPOS-u

Foto: archív

Mimovládna organizácia Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), známa svojimi názormi o negatívnej úlohe štátu a štátneho vlastníctva v spoločnosti a ekonomike aktuálne navrhuje vláde tretiu vlnu privatizácie, vstupu súkromného kapitálu a odštátnenia formou delimitácie na obce a regióny.

Konkrétne by sa mala týkať Slovenskej pošty, Železničnej spoločnosť Slovensko, ako aj spoločnosti Cargo Slovakia, ďalej bratislavského letiska, SPP, firiem distribujúcich elektrinu, štátnych teplární, Všeobecnej zdravotnej poisťovne i štátnych nemocníc, Kúpeľov Sliač, Slovenskej plavby a prístavov a Verejných prístavov, štátnych lesov a štátnej pôdy aj národnej lotériovej spoločnosť TIPOS.

Pri podnikoch, ktoré zostanú v štátnych rukách, navrhuje inštitút výkon vlastníckych práv na základe odporúčaní OECD, požadujúcich najmä striktnú autonómiu týchto podnikov, podriadenie sa trhovým pravidlám a zákonom, nezávislý manažment a jasnú štruktúru merateľných a verejných cieľov a pravidiel.

Zároveň varuje pred vznikom nových štátnych podnikov či rozširovaním existujúcich. INESS argumentuje, že hoci dve doterajšie vlny privatizácie na Slovensku nesú so sebou stigmu káuz a podvodov, s odstupom času je ekonomika krajiny vďaka nim na tom lepšie, ako bez nich.

“Najmä druhá vlna privatizácie otvorila cestu pre skutočnú transformáciu Slovenska na modernú globalizovanú ekonomiku. Ak by sme vychádzali z odhadov stratenej efektívnosti Medzinárodného menového fondu, vyšší podiel štátnych podnikov by v období rokov 2006 – 2020 znamenal nižšie HDP Slovenska asi o 68 miliárd eur,“ tvrdí inštitút.

Výkonnosť štátnych podnikov je vo väčšine prípadov nižšia ako výkonnosť súkromných podnikov, tvrdí INESS. Dôvodom je podľa mimovládky byrokraticky a nie ziskovo riadený manažment, využívanie štátnych podnikov na ovplyvňovanie verejnej mienky, ale aj chýbajúci prístup na globálne trhy. Štátne podniky zároveň podľa INESS často narúšajú konkurenciu a ich prítomnosť znižuje výkonnosť celého odvetvia.