Úvod Z DOMOVA Ministerstvo kultúry poskytne finančnú “covid” podporu neziskovkám

Ministerstvo kultúry poskytne finančnú “covid” podporu neziskovkám

Foto: archív

Občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie pôsobiace dlhodobo v kultúre môžu na prelome zimy a jari získať prostriedky na refundáciu 20 percent ročných prevádzkových nákladov a 80 percent medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorého príčinou je pandémia ochorenia COVID-19.

Zdroje vyrokovalo Ministerstvo kultúry SR s rezortom financií. Avizuje, že možnosť predkladať žiadosti chce spustiť koncom februára, v ideálnom prípade ráta s tým, že prví úspešní žiadatelia budú mať finančné prostriedky na účtoch v marci.

„Neziskové subjekty majú svoje publikum a všetky zdroje použijú na kultúrne aktivity. Pomôžeme im toto ‘covidové’ obdobie zvládnuť, aby opäť prinášali publiku a návštevníkom radosť,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová.

Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové subjekty fungujúce ako divadlá, hudobné a tanečné telesá, prípadne ako prevádzkovatelia kultúrnych priestorov či organizátori rôznych kultúrno-edukačných seminárov. Podmienkou je, že musí ísť o organizácie, ktoré vznikli pred 1. januárom 2020.

Maximálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť 50.000 eur, a to vždy na základe jeho špecifických finančných parametrov. Rezort tvrdí, že pravidlá poskytovania dotácie sú výsledkom spolupráce zástupcov nezriaďovanej kultúry a ministerstva.

„Nepochybujem, že peniaze, ktoré sme na tento program pomoci uvoľnili, padnú naozaj na úrodnú pôdu. Nezisková alebo nezávislá kultúra, ako sa zvykne hovoriť, je súčasťou našej kultúrnosti a v týchto ťažkých časoch musí byť štát tým, o koho sa umelci môžu oprieť,“ povedal minister financií Eduard Heger.