Úvod Z DOMOVA Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V

Foto: archív

Zmluva k nákupu ruskej vakcíny Sputnik V má štandardné znenie. Pre portál vZdravotnictve.sk to uviedol vedúci katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Peter Lysina.

Ako vysvetlil, štandardom v tomto prípade možno označiť súlad s právom, európskym a slovenským. Inak povedané, či sa obdobné dojednania bežne objavujú aj v iných prípadoch. Zmluva je podľa Lysinu v tomto zmysle štandardnou, je totiž podriadená slovenskému právu, a teda aj zodpovedajúcim princípom práva Európskej únie.

Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy má riešiť arbitrážny orgán, čo je taktiež štandardom. Zmluva však obsahuje aj časť, kde sa uvádza, že ruská strana nenesie zodpovednosť za účinnosť vakcíny. Tak je to však aj v prípade zmlúv s firmami Pfizer a AstraZeneca.

„K obsahu dojednaní, cena, záruky, atď. sa nevyjadrujem, sú predmetom právom dovolenej dohody, avšak obsah jednotlivých dojednaní v zásade nevybočuje zo štandardov viditeľných aj pri iných zmluvách,“ uviedol odborník pre portál vZdravotníctve.sk.

Slovensko podľa zmluvy môže vrátiť vakcíny, ktoré by neboli farmakologicky v poriadku. Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH. Platná je do 27. februára 2024, teda tri roky od jej uzavretia.

O potrebe zverejnenia zmluvy hovorili prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ako aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR ešte informovalo, že 600 dávok vakcíny Sputnik V si ruská strana zo Slovenska odvezie na vlastnú kontrolu. Kontrola má trvať mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne podľa rezortu zdravotníctva až po skončení kontroly. SR si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V.