Úvod Z DOMOVA Mladí ľudia majú problém nájsť vhodné bývanie a osamostatniť sa

Mladí ľudia majú problém nájsť vhodné bývanie a osamostatniť sa

Foto: archív

Pre mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť, je bývanie na Slovensku veľmi drahé. „Mestské nájomné byty, ktoré by mali prijateľné nájomné, vo väčšine miest a obcí nie sú k dispozícii, respektíve sa na ne dlho čaká,“ povedala Nina Beňová z občianskeho združenia (OZ) Proti prúdu, ktoré na viacerých úrovniach vykonáva aktivity pre ukončovanie bezdomovectva na Slovensku.

Ľudia majú podľa nej niekedy aj zábrany o mestské nájomné byty požiadať, pretože sa obávajú, že budú vo veľmi zlom stave, alebo sa im spájajú s „getoizovanými“ bytmi, ktoré sa nachádzajú v horších častiach mesta. „Komerčných nájomných bytov je tiež veľmi málo, podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov iba tri percentá, takže nájmy v týchto bytoch dosahujú astronomické sumy,“ tvrdí Beňová.

Nadobudnúť vlastné bývanie je podľa nej pre mladých ľudí problematické napriek tomu, že úrokové sadzby hypoték sú na historickom minime. „To spôsobuje, že mladí ľudia ostávajú s rodičmi čo najdlhšie a zakladajú si rodiny neskôr, keď už majú stabilný a vyšší finančný príjem, ktorý stačí na získanie hypotéky,“ vysvetľuje.

Podľa štatistík patrí Slovensko medzi krajiny Európskej únie s najvyšším počtom mladých dospelých do 35 rokov, ktorí bývajú v spoločných domácnostiach s rodičmi. Je ich viac ako 70 percent, pričom priemer EÚ je 49 percent.

Budúcnosť bývania pre mladých vidí zástupkyňa OZ Proti prúdu najmä v podpore cenovo dostupných nájomných bytov alebo štartovacích nájomných bytov. „Nemusia byť len v gescii miest a obcí, ale aj v súkromnom sektore, čo by sa dalo podporiť príslušnou legislatívou. Zaujímavá by mohla byť aj podpora iných, pre mladých ľudí možno atraktívnych foriem bývania, ako je napríklad co-housingové bývanie.“