Úvod Z DOMOVA Na Veľkú noc sa Slováci zaobídu skôr bez chleba ako bez alkoholu

Na Veľkú noc sa Slováci zaobídu skôr bez chleba ako bez alkoholu

Foto: archív

Agentúra 2muse uskutočnila prieskum zameraný na veľkonočné zvyky Slovákov. Na otázku, čo doma počas týchto sviatkov nesmie na stole chýbať, respondenti alkohol a rôzne alkoholické nápoje spomínali častejšie ako chlieb či vianočku. Napriek tomu v rámci Európskej únie nepatria Slováci medzi lídrov v týždennej konzumácii alkoholu.

Kým chlieb, vianočku, slané či sladké pečivo alebo obložené chlebíčky predstavujú súčasť sviatočnej tabule pre deväť percent Slovákov, podľa prieskumu si bez alkoholu tieto sviatky nevie predstaviť 12 percent z nás.

Odpovede respondentov síce naznačujú ústup veľkonočných zvykov, ale radosť z oblievania si stále nenechá ujsť každý druhý muž. Oblievanie a šibanie je možné zažiť najmä pri hranici od západu na východ a v menších obciach.

Takmer polovica Slovákov vníma Veľkú noc ako kresťanské sviatky a viac ako štvrtina skôr ako sviatky jari. V každom prípade sa s ňou spája tradícia šibania, oblievania a stretávania sa s najbližšími. Tieto zvyky idú ruka v ruke s tradíciou bohatého pohostenia veľkonočnými špecialitami, ako aj alkoholickými prípitkami.

Podľa údajov Eurostatu existujú veľké rozdiely tak medzi pohlaviami, ako aj medzi jednotlivými členskými štátmi v spotrebe alkoholických nápojov. Tie chutia viac mužom.  „V rámci EÚ ich konzumuje každý týždeň, ale nie na dennej báze, až 38 percent mužov a 23 percent žien starších ako 18 rokov.

Štatistika hovorí, že spomedzi krajín únie sa podiely mužov pohybujú od 21 percent v Lotyšsku do 52 percent v Spojenom kráľovstve a žien od 5 percent v Rumunsku a Litve do 40 percent v Spojenom kráľovstve.

Slovensko sa v rámci tohto prieskumu umiestnilo medzi krajinami s nižšou týždennou konzumáciou alkoholu. Alkoholický nápoj si každý týždeň dožičí 25,8 percenta mužov a 7,6 percenta žien. Medzi lídrov v tomto rebríčku po Británii patrí Írsko, Dánsko, Luxembursko, Švédsko a Nemecko, ale aj Česká republika (47,4 percenta mužov, 24,4 percenta žien).

Foto: archív