Úvod ZO ZAHRANIČIA Nemecko zavedie platobné karty pre utečencov

Nemecko zavedie platobné karty pre utečencov

Foto: archív

Nemecká vláda sa dohodla na pravidlách, ktoré umožnia zaviesť systém osobitných platobných kariet pre utečencov. Prostredníctvom platobných kariet by žiadatelia mohli dostávať vecné dávky namiesto peňažných. Podľa vlády sú tiež vhodným prostriedkom, ktorý by zabránil napríklad platbám v hotovosti v prospech nelegálnych prevádzačov.

Návrh ďalej predpokladá, že orgány zodpovedajúce za poskytovanie dávok budú môcť samy rozhodnúť, koľko hotovosti si môžu držitelia kariet v určitom období vybrať. Zohľadniť sa pritom majú individuálne potreby a situácia na mieste.

Nariadenie tiež umožní orgánom zodpovedným za poskytovanie dávok, aby pri jeho uplatňovaní zohľadnili okolnosti, pre ktoré sa použitie platobnej karty v jednotlivých prípadoch javí ako nevhodné, píše sa v návrhu. Nie je známe, kedy ho odobrí nemecký parlament, pričom vládna strana Zelení žiada, aby sa dopredu vyjasnili niektoré praktické otázky.