Úvod Z DOMOVA OLO: Množstvo odpadu sa počas Vianoc z roka na rok zvyšuje

OLO: Množstvo odpadu sa počas Vianoc z roka na rok zvyšuje

Foto: archív

Množstvo vyprodukovaného odpadu sa počas vianočných sviatkov z roka na rok zvyšuje. Narastajú aj reklamácie na neodvezený odpad. Upozorňuje na to bratislavská mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Problém vidí v tom, že ľudia odpad nesprávne ukladajú do zberných nádob určených na recykláciu, alebo ho vložia nesprávnym spôsobom či ho do zbernej nádoby ani nevložia, ale len pohodia na stanovište zberných nádob a zberné hniezdo.

„Nestláčanie obalov je celoslovenským neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne triedenia odpadov a následne sa dosahujú aj horšie výsledky pri recyklácii. Práve v období Vianoc je jeho výsledkom extrémne rýchle zapĺňanie, ba až prepĺňanie kontajnerov na triedený zber. Problém sa týka predovšetkým kontajnerov na papier a plasty,“ informovala TASR Karin Zvalová z OLO.

Jedným z dôsledkov nestláčania obalov je podľa nej znehodnocovanie obsahu zberných nádob a často aj vyhadzovanie recyklovateľných druhov odpadov do nádob na zmesový komunálny odpad. „Často nastáva situácia preplnenia všetkých zberných nádob, klesajúci trend recyklácie v tomto období a neporiadok okolo stojiska či zberného hniezda,“ podotkla.

OLO občanov preto žiada, aby správne ukladali odpad. Papierové kartónové škatule je podľa bratislavskej mestskej firmy potrebné zložiť, prípadne odstrániť lepiacu pásku. Baliaci papier je lepšie zložiť a predovšetkým ho očistiť od lepiacej pásky, stužiek i iných ozdôb a rozlíšiť, či baliaci papier je naozaj papier a nie obal z plastu.

„Plastové obaly z potravín patria do žltého kontajnera, pretože proces recyklácie nemá problém s vyjedenými zvyškami potravy a mastnotou. Samozrejme, nemali by sme vyhadzovať nespotrebované potraviny, alebo obaly plné potravín,“ spresnila Zvalová.

Zvyšky jedla patria do zmesového komunálneho odpadu, mimo tých zložiek, ktoré sa zbierajú s bioodpadom. Počas Vianoc sa však bioodpad nezbiera. „Ak je preplnený zvon či zberná nádoba na sklo, neukladajte ho vedľa nádoby, ale počkajte, keď bude prázdna,“ uviedla Zvalová.

Pokazené osvetlenie na vianočný stromček patrí podľa OLO do elektroodpadu, miestom spätného zberu pre tento druh odpadu sú predajne, kde boli kúpené, ale aj ďalšie elektropredajne či zberný dvor. OLO zbiera v Bratislave odpad každý deň, okrem nedieľ a dvoch sviatkov v roku, a to Nového roka (1. 1.) a Veľkonočného pondelka.

Odvoz vianočných stromčekov bude zabezpečovať OLO od 7. januára 2020 do 31. marca 2020. „Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob,“ podotkla Zvalová.

Vianočný stromček môžu občania priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2, a to každý deň, okrem nedele a sviatkov, od 8:00 do 18:00 h. Vianočné stromčeky OLO energeticky zhodnotí. V Bratislave sa v roku 2016 vyzbieralo a odviezlo 99 ton, v rok 2017 to bolo 112 ton, v roku 2018 128 ton a v roku 2019 124,92 tony vianočných stromčekov.