Úvod ZO ZAHRANIČIA Podľa Eurobarometra má 95 percent Slovákov pre rastúce životné náklady obavy o...

Podľa Eurobarometra má 95 percent Slovákov pre rastúce životné náklady obavy o budúcnosť

Foto: archív

Rastúce životné náklady sú najnaliehavejším problémom pre 93 percent obyvateľov EÚ a pre 95 percent Slovákov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra na vzorke 26.431 respondentov zo všetkých 27 členských štátov únie, ktorého výsledky zverejnil Európsky parlament.

Spokojnosť občanov s opatreniami proti rastúcim životným nákladom na úrovni členských štátov, respektíve EÚ je nízka. Len 33 percent respondentov z celej EÚ je spokojných s opatreniami národných vlád a únie na zmiernenie rastúcich cien potravín či energií. So slovenskou vládou je v tejto oblasti spokojných iba 16 percent opýtaných a s opatreniami EÚ 24 percent Slovákov.

Rastúce životné náklady vzbudzujú v každom členskom štáte EÚ obavy o budúcnosť u vyše 70 percent opýtaných. Najväčšie obavy majú Gréci (100 percent), Cyperčania (99 percent), Taliani a Portugalci (98 percent) a Slováci (95 percent).

Nárast cien, vrátane cien energií a potravín, pociťujú občania zo všetkých sociálno-demografických skupín – bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie či sociálno-profesijný status. Aktuálne ide o najvypuklejší problém v EÚ ako celku, aj na Slovensku.

Obavy Európanov vzbudzuje aj chudoba a sociálne vylúčenie. V EÚ vyjadrilo v tejto súvislosti obavy v priemere 82 percent respondentov, na Slovensku až 84 percent. Podľa zistení Eurobarometra sa občania EÚ očakávajú, že Brusel bude aj naďalej prinášať riešenia na zmiernenie kumulovaných vplyvov série súčasných kríz.

Prieskum tiež poukázal na to, že dôsledky kríz pociťujú občania EÚ čoraz intenzívnejšie – 46 percent opýtaných v EÚ a 41 percent na Slovensku, uviedlo, že pociťuje pokles svojej životnej úrovne, v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ruskej vojny voči Ukrajine či rastúcich životných nákladov.

Podľa výsledkov Eurobarometra zníženie životnej úrovne v najbližšom roku očakáva 39 percent respondentov v EÚ a až polovica Slovákov, čo je najviac z celej EÚ. Zvýšil sa tiež podiel občanov, ktorí majú ťažkosti platiť bežné účty. Od jesene 2021 išlo o nárast o deväť percentuálnych bodov, a to z 30 percent na 39 percent respondentov v rámci celej EÚ.